Welkom

Welkom op de webstek van

Stichting Histos

Stichting Histos verricht en bevordert psychologisch onderzoek naar de samenhang in het psychische functioneren en de ontwikkeling van de ene samenhang naar de volgende. Over de doelstelling en dergelijke van Stichting Histos kunt u verder lezen door op Stichting Histos of hiernaast op ‘Stichting Histos’ te klikken.

Belangrijk zijn de drie ontwikkelingspsychologische boeken die vanuit Stichting Histos zijn geschreven. In 2002 is het boek Groeienderwijs; psychologie van 0 tot 3 uitgekomen. Klikt u op Groeienderwijs of hiernaast op ‘Groeienderwijs’.

In 2007 kwam het vervolg uit: Naar school; psychologie van 3 tot 8. Meer daarover? Klikt u op Naar school of hiernaast op ‘Naar school’.

In 2013 ten slotte kwam Zo ontdek ik het lezen! uit. Het bestaat uit twee delen: een werkboek voor leesrijpe kinderen die ontdekkend leren lezen, en een handleiding voor leerkrachten die een of meer kinderen die ontdekkend leren lezen, begeleiden. Klinkt u op Zo ontdek ik het lezen! of hiernaast op ‘Zo ontdek ik het lezen!’.

Ook wijzen we u op doordenkers vanuit Stichting Histos, zoals de Opvoedingsquiz en de Acht vraagstukjes over ukkepukjes. Klikt u op Doordenkers of hiernaast op ‘Doordenkers’.


histos

Penelope zit bij haar histos, terwijl haar zoon Telemachos toekijkt. Een histos is in het Oud-Grieks een raamwerk voor het weven, terwijl ‘weven’ ook kan betekenen ‘(een plan) bedenken’.
(vaasschildering, vierde eeuw v.Chr.)