Cursus Leesrijpheid

Cursus Leesrijpheid

Rond het Klank- en vormspel en Zo ontdek ik het lezen! geeft dr. Ewald Vervaet de cursus Leesrijpheid. De nadruk daarin ligt op het zelfstandig uitvoeren en leren interpreteren van de schrijfproef en de leesproef.

De eigenlijke cursus duurt drie dagdelen van drie uur elk. Op de derde les wordt een datum afgesproken voor de terugkombijeenkomst.
Als u de cursus goed heeft doorlopen ontvangt u een getuigschrift.

De cursus Leesrijpheid wordt overal in het land georganiseerd. De procedure is als volgt.

Ook als u vooralsnog de enige op uw school bent, kan de cursus aan uw school worden georganiseerd. Uw school krijgt dan een vergoeding van € 12,00 per cursist voor lokaalgebruik (plus bord, laptop en beamer) en voor koffie/thee.
U neemt hierover het beste contact op met Ewald Vervaet via oll@ontdekkendleren.nl.

Zodra de tijden van de cursus vastliggen, kunnen u en uw collega’s van uw school kunnen zich als eersten inschrijven.
Na 10-14 dagen kunnen collega’s van uw schoolorganisatie zich inschrijven.
Als er 4-6 weken vóór de eerste les nog voldoende plaats is, krijgen leerkrachten van basisscholen in en rond de gemeente van uw school gelegenheid zich in te schrijven.

Verder verzorgt Ewald Vervaet dagcursussen, lezingen, boekpresentaties enzovoort rond Zo ontdek ik het lezen!. Hoofdzaak is dat u leert op een verantwoorde wijze om te gaan met ontdekkend leren lezen!

In de agenda van Stichting Histos vindt u altijd de meest recente informatie.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 18 augustus 2017