Zo ontdek ik het lezen!, deel 3

Zo ontdek ik het lezen!, deel 3 – inhoud

Deel 3 van Zo ontdek ik het lezen! verschijnt ruim vóór de zomervakantie van 2018.
De drie hoofdonderwerpen van deel 3 zijn:

• de slot-d die als /t/ klinkt, de slot-b die als /p/ klinkt en ‘jij/hij/zij/het wordt’;
• woorden als ‘molen’ voor /moolun/ en ‘mollen’ voor /molun/;
• woorden als ‘Belgisch’, ‘circus’, ‘bureau’, ‘computer’ en ‘thee’.

Hieronder staan enkele ontwerpontdekbladen en vervolgbladzijdes van het werkboek:


Ontdekblad voor de slot-d die als /t/ klinkt met eerstvolgende bladzijde.

Ontdekblad voor ‘o’ als /oo/-klank met eerstvolgende bladzijde.

Ontdekblad voor ‘o’ aan het eind van een klankvoet met eerstvolgende bladzijde.

Deze webpagina wordt vernieuwd zodra de druk klaar is en de presentatie van deel 3 wordt voorbereid.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 29 december 2017