Varia

Varia

Via deze pagina kunt u doorklikken naar onderwerpen die niet goed in één van de andere rubrieken onder te brengen zijn.

===o===

Gedachtewisseling over leesrijpheid en goed kleuteronderwijs tussen:
* Anneke Smits en
 Erna van Koeven, docenten aan de pabo Windesheim te Zwolle, en
* Ewald Vervaet, onderzoeker bij Stichting Histos te Amsterdam, docent van de cursus ‘Leesrijpheid’ en lid van de kerngroep van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK), Stiching Histos te Amsterdam en de WSK 

A1. Op 15 december 2016 schreven Anneke Smits en Erna van Koeven ‘Kleuters in de knel?’. Daarin bekritiseerden ze het werk van Ewald Vervaet.
A2. Op 29 januari 2017 reageerde Ewald Vervaet op ‘Kleuters in de knel?’. Klik hier.

B1. Op 20 maart 2017 schreven Anneke Smits en Erna van Koeven ‘(Letter)rijk kleuteronderwijs’, waarin ze naar Ewald Vervaets reactie van 29 januari verwezen.
B2. Op 30 maart 2017 reageerde Ewald Vervaet op ‘(Letter)rijk kleuteronderwijs’. Klik hier.
Eveneens op die dag heeft Stichting Histos gereageerd. Klik hier.
Op 3 april 2017 heeft de WSK gereageerd. Klik hier.

C1. Op 4 april 2017 schreven Anneke Smits en Erna van Koeven een brief aan Stichting Histos en de WSK. Klik hier.
C2. Op 8 april 2017 reageerde Ewald Vervaet op Smits’ en Van Koevens brief van 4 april. Klik hier.
Op 10 april 2017 heeft Stichting Histos gereageerd. Klik hier.
Op 19 april 2017 heeft de WSK gereageerd. Klik hier.

===o===

Leerkrachten vertellen over hun werken met ‘ontdekkend leren lezen’ (OLL)
Op 20 april 2016 is het congres ‘We willen weer gewoon goed (lees)les kunnen geven!’ gehouden.
Één van de spreeksters was Esther Meima. Klik hier voor haar presentatie.
Annelies Lettink was de andere spreekster. Klik hier voor haar presentatie.

===o===

Uitzending van De Monitor over het kleuteronderwijs
Op 21 februari 2016 ging het televisieprogramma De Monitor over het kleuteronderwijs. Klik hier voor het programma. Tussen 13:25 en 15:15 kunt u zien hoe Ewald Vervaet de leesrijpheidsproef bij een meisje van 6 jaar en 2 maanden doet. Ze blijkt niet leesrijp te zijn, maar ze doet – zeer tegen de zin van haar school en van haar leerkracht – toch al een half jaar leesles.

===o===

Tweede landelijke bijeenkomst van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs
Op 13 april 2013 heeft de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs zijn tweede landelijke bijeenkomst gehouden. Zie Verslag van de bijeenkomst van 13 april 2013 en Uitgangspunten Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs.

===o===

Zwartboek Kleuters in de knel!
Witboek in voorbereiding
In het kader van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs heeft Elly de Wildt-Dienske half november 2012 het initiatief genomen om verhalen over kleuters en kleuterleerkrachten/-begeleiders die in de knel zaten door het officiële onderwijsbeleid te bundelen in een Zwartboek. Al op 30 november 2012 kon ze de eerste 48 verhalen aanbieden aan Herman Bijsterbosch, coördinerend inspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.
Op 9 april 2013 is het volledige Zwartboek met 101 verhalen aangeboden aan de Vast Kamercommissie voor OCW van de Tweede Kamer. Zie Kleuters in de knel!, Aanbieding aan de Tweede Kamer en Aandacht in RTL4-nieuws.
Er is een Witboek in voorbereiding. Schrijf Elly dan aan voor informatie: dehurnsegaper@hetnet.nl.

===o===

Werkgroep Kleuteronderwijs
In het verlengde van de petitie ‘Gedachtewisseling over ontwikkelingsfasen’ (zie meteen hieronder) is op 25 april 2012 de Werkgroep Kleuteronderwijs opgericht. Voor een samenvatting en weergave van de bijeenkomst klik hier.
De opnames van de bijeenkomst zijn op DVD verkrijgbaar voor € 10. Te bestellen bij pouw.legeneplanet.nl pouw.legene@planet.nl.

===o===

Petitie ‘ Gedachtewisseling over ontwikkelingsfasen’
De Onderwijsraad acht ontwikkelingsfasen achterhaald. Volgens veel (vermoedelijk de meeste, zo niet alle) leerkrachten van de groepen 1 en 2 zijn er kwalitatieve overgangen: die fasen bestaan wel degelijk. Hierover zouden zij en andere belanghebbenden en geïnteresseerden een openbare gedachtewisseling willen hebben met de Onderwijsraad. De petitie liep tussen 6 mei en 8 september 2011 en is op 27 september 2011 aangeboden aan de Tweede Kamer. Klik hier voor meer informatie. (Gaat u eventueel ook naar ‘Verdwijnend kind?’ hieronder.)
Naar aanleiding van de petitie is er in de Twentsche Courant / Tubantia van 24 oktober 2011 een drie pagina’s tellend artikel verschenen over de ‘Twentse leesmethode’ die haaks staat op doel en inhoud van de petitie. Klik hier.
Omdat de voorstanders van de Twentse leesmethode een aantal onjuistheden beweren over het standpunt van Stichting Histos heeft de secretaris op 1 november 2011 een e-brief gestuurd aan alle basisscholen in Twente. Klik hier.

===o===

‘Ook het onderwijs jaagt kinderen op’
Op 22 november 2010 had Ewald Vervaet een artikel in de Volkskrant over het opjagen van kinderen in de basisschool. In het belang van kinderen, leerkrachten, onderwijssysteem en belastinggeld kan dit opjagen als volgt worden gekeerd: ‘Het dient een aanvaard cultuurgoed te worden dat kinderen ergens aan toe moeten zijn voordat zij van een aanbod kunnen profiteren en dat de overgangen per ontwikkelingsdomein en per kind variëren’.
Klik hier voor het artikel.

===o===

‘Peuters in de schoolbanken?’
Op 2 juni 2010 zond het programma ‘Hoe? Zo?’ van Teleac (Radio 5, 21u00-22u00) een discussie uit over het advies van de Onderwijsraad van 26 mei om kinderen vanaf drie jaar naar de basisschool te laten gaan. Klik hier voor het beluisteren – de discussie staat tussen 0:38 en 8:15 en tussen 15:30 en 41:16.
Al op 26 mei heeft Stichting Histos een persbericht verzonden naar aanleiding van het advies van de Onderwijsraad. Klik hier voor dat persbericht.

===o===

Stand.café
Op 28 november 2009 publiceerde het Onderwijsblad van de Aob de resultaten van een onderzoek onder leerkrachten van de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs; klik hier voor het artikel.
Op 1 december besteedde het radioprogramma Stand.café van de NCRV hier aandacht aan. Klik hieronder voor het beluisteren van het radioprogramma.

===o===

Nachtvluchten
Op 6 juni 2009 zond Radio 1 tussen 6u00 en 7u00 een vraaggesprek uit van Nora Romanesco met Ewald Vervaet.
In het eerste deel komen vooral Ewalds kinderjaren in het Zeeuwsvlaamse Westdorpe aan bod. Klik hieronder voor het beluisteren.


Deel twee draait vooral om Ewalds ontwikkelingspsychologische werk. Klik hieronder voor het beluisteren.

 

===o===

Groep 2 of groep 3?
In maart-april 2009 is er veel aandacht geweest voor het onderwerp ‘kan dit kind na de zomervakantie naar groep 3 of is nog een jaartje groep 2 toch beter?’.
Klik hier voor een artikel hierover in het Noordhollands Dagblad (21 maart 2009). Het artikel is vele malen overgenomen.
Op 16 april 2009 stond hierover een artikel in het Algemeen Dagblad. Wilt u een PDF met dit artikel? Schrijft u dan aan info@stichtinghistos.nl.
Naar aanleiding van het AD-artikel hebben de Kamerleden Van Dijk (CDA) en Van der Vlies (SGP) vragen gesteld aan staatssecretaris Dijksma. Klik hier voor die vragen.

===o===

Vragenrubriek
Vanaf 1 januari 2009 kunnen de bezoekers van wij.nl aan Ewald Vervaet vragen stellen over de psychologische ontwikkeling in de peuter- (3 – 4,5 jaar) en kleuterjaren (4,5 – 6,5 jaar). Klik hier voor het stellen van een vraag.

===o===

Engels voor kleuters?
Op 19 juni 2008 stelt de Onderwijsraad voor om kleuters Engels te leren, in lessen of door gym en tekenen in het Engels te geven. Bekeken vanuit de psychologische ontwikkeling van het kind is dit geen goed idee.
Klik hier voor een artikel hierover in Trouw (28 juni 2008).

===o===

‘Naar school’
Op 7 juni 2007 is van Ewald Vervaet bij uitgeverij Ambo het boek ‘Naar school; psychologie van 3 tot 8’ verschenen. Op 8 juni 2007 werd er naar aanleiding daarvan een studiemiddag gehouden over de ontwikkeling van geletterdheid: ‘Schrijven, lezen en dyslexie’. En op 12 juli kwam al de tweede druk op de markt!
Klik hier voor meer informatie over ‘Naar school’.

===o===

Positivismedebat
Op 28 april 2006 heeft dr. Ewald Vervaet het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) verzocht een discussie te openen over de positivistische onderzoeksmethode in het algemeen en over die in de psychologie in het bijzonder. Dat verzoek is door zes hoogleraren aanbevolen en door 36 overige academici ondersteund. Klikt u hier voor dat verzoek.

* Positivistische psychologie: geslaagd of mislukt?
In het verlengde van het verzoek van 28 april 2006 aan de KNAW is op woensdag 8 november 2006 in Amsterdam een studiemiddag gehouden. Klik hier voor meer informatie over de studiemiddag.
Op 20 november 2006 heeft Vervaet zijn bevindingen over de studiemiddag aan de KNAW geschreven. Klik hier voor dat schrijven.

* Aan Vervaets verzoek van 28 april 2006 gingen vooraf:
– September 2004: artikel ‘Solist onder psychologen’ (Natuurwetenschap & techniek). Klik hier voor dat artikel.
– 5 April 2005: discussieavond ‘Sociale wetenschap kan beter, veel beter!’ (Studium Generale, Universiteit Twente). Klik hier voor de bijdragen van de sprekers.
– 12 November 2005: artikel ‘Ze testen maar een beetje raak’ (de Volkskrant); 23 december 2005: Naschrift van Vervaet. Klik hier voor beide.

===o===

Einstein en de psychologie
Ter gelegenheid van de Wetenschapsweek 2005 is het artikel ‘Einstein en de psychologie’ verschenen. Klik hier voor dat artikel.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 22 april 2017