Welkom

Welkom op de webstek van

Stichting Histos

Stichting Histos verricht en bevordert psychologisch onderzoek naar de samenhang in het psychische functioneren en de ontwikkeling van de ene samenhang naar de volgende. Over de doelstelling en dergelijke van Stichting Histos kunt u verder lezen door op Stichting Histos of hiernaast op ‘Stichting Histos’ te klikken.

Boeken vanuit Stichting Histos
Vanuit Stichting Histos zijn geschreven:
   Het boek Groeienderwijs; psychologie van 0 tot 3 (2002). Klik op Groeienderwijs of hiernaast op ‘Groeienderwijs’.
   Als vervolg op Groeienderwijs: het boek Naar school; psychologie van 3 tot 8 (2007). Klik op Naar school of hiernaast op ‘Naar school’.
   Zo ontdek ik het lezen! (vanaf 2013) en Klank- en vormspel (vanaf 2015). Zie Ontdekkend Leren Lezen (OLL) of klikt hiernaast op ‘Zo ontdek ik het lezen!’.
   Het leerling- en ontwikkelingsvolgsysteem Klimroos (2022). Zie Klimroos.

Stichting Histos en de onderwijscrisis
In de periode 10 mei – 1 juni 2023 laat Stichting Histos het praktische belang zien van onderzoek naar samenhang en ontwikkeling in psychologische functioneren van het kind, doordat ze stelling neemt in de onderwijscrisis.
   1. Het pamflet ‘De slechte staat van het onderwijs’ (10 mei).
   2. Een brief aan de Tweede Kamer (26 mei).
   3. Het pamflet ‘Hoe redden we het onderwijs wèl?’ (30 mei).
   4. Een brief aan de ministers van OCW (1 juni).
   5. Een brief aan ‘Red het onderwijs’ (1 juni).
   Een toelichting op deze drie brieven en twee pamfletten vindt u in Varia.


histos

Penelope zit bij haar histos, terwijl haar zoon Telemachos toekijkt. Een histos is in het Oud-Grieks een raamwerk voor het weven, terwijl ‘weven’ ook kan betekenen ‘(een plan) bedenken’.
(vaasschildering, vierde eeuw v.Chr.)

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 2 juni 2023