Artikelen

Artikelen

Over het werk en de theorie van Piaget:
‘Jean Piaget (1896-1980) en de genetische epistemologie’; klik hier.

Over de testpsychologie en het ontbreken van een grondslag daaraan:
‘De testpsychologie op haar retour’; klik hier.

Over de basisstellingen van Stichting Histos:
‘Het genetische strukturalisme’; klik hier.

Reactie op onzuivere recensie:
‘Geen betoog, maar feiten, feiten en nog eens feiten!’; klik hier.

Over de sociale intelligentie tot 26 maanden:
‘Meerling en ouders, tot 26 maanden’; klik hier.

Over het tijdbesef tussen geboorte en de derde verjaardag:
‘De allereerste vormen van tijdbesef’; klik hier.

Over zes soorten statistiek:
‘Statistiek en de statistieken’; klik hier.

Meer over de zes soorten statistiek:
‘Statistisch supplement – I’ ; klik hier.

Over Einstein en de psychologie:
‘Einstein en de psychologie’; klik hier.

Over de positivistische onderzoeksmethode (‘positivisme’ in de zin van getallen als ‘positieve’ zekerheden):
‘ Het positivisme en zijn ongeldigheid’; klik hier.

Over puntsschalen:
‘Puntsschalen, niet terecht toegepast’; klik hier.

Over kleuteronderwijs en de onderwijsinspectie (van belang voor het kleuteronderwijs):
‘De inspectie hinkt op twee benen’; klik hier.

Over tien letters aan het begin van groep 1 (van belang voor het kleuteronderwijs):
‘Vandaag in staat, een leven lang paraat’; klik hier.

Reactie op het VJK-advies over de Pabo-differentiatie ‘Jonge kind’ (van belang voor het kleuteronderwijs):
‘De kleuter leert alleen spelend in vrij spel’; klik hier.

Over de ontwikkeling van het omgaan met spelregels:
‘Zo is het spel, zo zijn de regels’ (Psychologie, augustus 1988); klik hier.

Over Directie Instructie:
‘Directe Instructie (DI)’ (Struktuur en genese, 2021); klik hier.

Over constructivisme en onderwijs dat daarop gebaseerd is:
‘Onderwijs, constructivisme en rijpheid’; klik hier.

Over de onderwijscrisis en haar oplossing:
‘Los de onderwijscrisis op!’ (Didactiefonline, 27 september 2023); klik hier (Didactiefonline) of hier (Histos, met een noot bij de toevoeging van de Didactiefredactie in het Didactiefartikel); verkorting  van:
‘Hoe redden we het onderwijs wèl?’; klik hier.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 13 december 2023