brief aan de tweede kamer_26 mei 2023

Brief van Stichting Histos aan de leden van de Kamercommissie OCW met basisonderwijs in portefeuille;
26 mei 2023

Aan de leden van de Kamercommissie OCW met basisonderwijs in portefeuille

Geachte,

Binnenkort gaat u stemmen over een motie met daarin de zinssnede ‘verzoekt de regering het gebruik van bewezen ineffectieve lesmethodes terug te dringen en het gebruik van bewezen effectieve lesmethodes te stimuleren en beide op te laten nemen in de inspectiekaders’ (onze cursiveringen).

Schijnbewijzen
Stichting Histos is geheel vóór lesmethodes die wetenschappelijk zijn bewezen, maar volgens Histos zijn de bewijzen van het in de motie genoemde ‘evidence informed (of based) onderwijs’ niet feitelijk van aard, maar schijnhard. Er is slechts sprake van ‘inferentieel-statistische evidentie’: het zijn louter rekenkundige feiten, uitkomsten van berekeningen op basis van testscores waar getallen zijn toegekend aan antwoorden. Terwijl ontwikkelingspsychologische en/of onderwijskundige empirische feiten zouden moeten worden geleverd, worden slechts rekenkundige feiten geleverd; zie de voetnoten 1, 2 en 3.
   We ontraden de motie dan ook ten sterkste en verzoeken u te bevorderen dat er een grondig onderzoek komt naar de empirische dan wel louter rekenkundige aard van de uitkomsten van de inferentiële statistiek en dus van ‘bewezen (in)effectieve lesmethodes’. Beoefenaren van de inferentieel-statistische methode zullen zo’n onderzoek uit zichzelf niet instellen – dat deden ze al niet na hun eigen replicatiecrisis in 2015; zie de voetnoten 4 en 5.

Verergering
Uiteraard wilt u de onderwijscrisis oplossen, maar volgens ons verergert u die, zonder dat u dat wilt, als de motie wordt aangenomen en uitgevoerd. Dan zal ons land over enkele jaren met een onderwijsramp zitten. Bij de presentatie van het jaarverslag van de onderwijsinspectie op 10 mei hebben we bijgaand pamflet uitgereikt, ook aan mevrouw Oppers en aan de ministers Dijkgraaf en Wiersma. Zie de bijlage.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

U veel wijsheid en moed toewensend.

Met vriendelijke groeten,
secretaris Stichting Histos
www.stichtinghistos.nl

Voetnoten
1. ‘Wat zijn metingen in het onderwijs waard?’wij-leren.
2. ‘Evidenced bases onderwijs bestaat niet’ScienceGuide.
3. ‘Monitor leskwaliteit is misleidend’Didactief.
4. J.P.A. Ioannidis, ‘Why most published research findings are false’PLOS Medicine, 2005, vol.2, e124.
5. Open Science Collaboration (217 leden, onder wie ten minste 45 Nederlanders), ‘Estimating the reproducibility of psychological science’Science, 2015, vol.349, aac4716.
    ‘Replication crisis’Psychology today.

(Hierboven zijn enkele taalfouten in de brief van 26 mei verbeterd.)

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 29 mei 2023