brief ministers van ocw_1 juni 2023

Brief van Stichting Histos aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
1 juni 2023

Geachte heer Dijkgraaf en heer Wiersma,

Op 30 mei heeft de Tweede Kamer motie 31293-672 over bewezen ineffectieve lesmethodes terugdringen en bewezen effectieve lesmethodes stimuleren aangenomen. Wij raden u het uitvoeren van de motie op feitelijke gronden sterk af. Wij raden u dringend aan een onderzoek in te stellen naar de methode die leidt tot deze bewijzen. 
 
Toelichting
Wij betreuren de motie en het feit dat ze is aangenomen omdat de zinssnede ‘bewezen (in)effectief’ niet verwijst – zoals u wellicht verwacht – naar feitelijk bewijs, zoals gebruikelijk in de empirische wetenschappen (bijvoorbeeld natuurkunde, taalkunde), maar naar statistische ‘evidentie’ (data als psychometrische scores en uitkomsten van inferentieel-statistische berekeningen zoals gemiddeldes, standaardafwijkingen en correlatiecoëfficiënten).
   De huidige onderwijscrisis is een regelrecht gevolg van het varen op deze statistische evidentie en daarmee het negeren van de feitelijke psychologische ontwikkeling van het kind. We hebben goede reden om te vrezen dat het uitvoeren van motie 31293-672 daarom niet zal bijdragen aan het oplossen van de onderwijscrisis maar die crisis juist, uiteraard geheel onbedoeld, zal verdiepen. De Staat van het onderwijs 2023 van 10 mei wijst al in die richting en de hoopvolle tekens die u en mevrouw Oppers aan de horizon zagen, zijn volgens ons eerder fata morgana’s dan oases of steden.
 
Onderzoek
We geven u daarom dringend in overweging om een onderzoek naar de statistische methode in te stellen dan wel te laten uitvoeren. Beoefenaren van de statistische methode zullen zo’n onderzoek niet uit zichzelf instellen. Dat deden ze al niet na hun vaststelling in 2015 van de replicatiecrisis in hun onderzoeksmethode.[#].
 
Altijd bereid tot een nadere toelichting.
   Met vriendelijke groeten,
 
dr. E. Vervaet (oprichter en medewerker van Stichting Histos)
R. Kooijman (secretaris van Stichting Histos), namens het bestuur
 
—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 2 juni 2023