Contact

Contact

Het secretariaat van Stichting Histos gaat in de eerste plaats over de wetenschappelijk inhoudelijke aangelegenheden en de secretaris over de bestuurlijke.

Secretariaat:
020 – 681.2529
info@stichtinghistos.nl

Secretaris:
secretaris@stichtinghistos.nl

Bankrekening: NL06 RABO 0139 9741 48, ten name van Stichting Histos te Amsterdam

Stichting Histos is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41206456

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 12 juli 2017