Doordenkers

Doordenkers van Stichting Histos

Over peuters en kleuters
In het najaar van 2007 hebben het maandblad Pompoen en Stichting Histos de eerste doordenkers over peuters en kleuters gehouden.

* Pompoentjes (in het kader van de Wetenschapsweek 2007, met het peuter- en kleutermaandblad Pompoen) – thema: algemene psychologische ontwikkeling, met het oog op opvoedkundige toepassing in het algemeen en op de vraag ‘nog ’n jaartje kleuteren of al naar de lagere school?’ in het bijzonder.

* Doordenkers (in samenwerking met Het Parool van 5 juni 2008) – thema: de overgang van groep 2 naar groep 3 of, in Vlaanderen, van de hoogste kleuterklas naar klas 1.

* Leesquiz (in het kader van Oktober Kennismaand 2008, in samenwerking met het onderwijsvakblad Prima) – thema: hoe leert het kind lezen en schrijven?

* Tekenquiz (in het kader van Oktober Kennismaand 2009, in samenwerking met het onderwijsvakblad Prima) – thema: hoe ontwikkelt zich het tekenen tussen ongeveer 1 en 8 jaar?

* Groepsquiz (in het kader van Oktober Kennismaand 2010, in samenwerking met het onderwijsvakblad Prima) – thema: het functioneren van het basisschoolkind in een groep.

* Doordenkers over peuters en kleuters (voorheen ‘Doordenker van de maand’ van www.kinderinfo.nl) – thema: de psychologische ontwikkeling van peuters (3-4,5 jaar) en kleuters (4,5-6,5 jaar).

—————————————————————————————

Over zuigelingen en dreumesen
Sedert het voorjaar van 2004 houdt Stichting Histos met andere organisaties geregeld op internet doordenkers over de psychologische ontwikkeling tot een jaar of drie. Op een speelse wijze kan men zo nader kennis maken met die ontwikkeling.
In volgorde van moeilijkheidsgraad gaat het om de volgende activiteiten – doorklikken op de naam die in het blauw is vermeld:

* Acht vraagstukjes over ukkepukjes (in het kader van de Wetenschapsweek 2004) – thema: algemene psychologische ontwikkeling, met het oog op opvoedkundige toepassing.

* Taaltoetsjes (in samenwerking met Algemeen Dagblad van 20 februari 2006 en Het Laatste Nieuws van 21 februari 2006) – thema: taalverwerving.

* Test je vakkennis! (de internetversie van de gelijknamige quiz in het maandblad Kinderopvang) – thema: algemene psychologische ontwikkeling, met het oog op opvoeding en verzorging.

* Kinderlijfweek (in de week van 21 – 27 maart 2005 met het halfjaarlijkse blad Puur Kind) – thema: het zich ontwikkelende lichaamsbesef van het kind, met het oog op verzorging.

* Doordenkertjes over de sociale intelligentie (de internetversie van de gelijknamige quiz in De Telegraaf van 19 november 2005) – thema: de sociale intelligentie in het algemeen en de peuterpuberteit tussen 26 en 31 maanden en het eerste ‘rechtsbesef’ vanaf 31 maanden in het bijzonder.

* Opvoedingsquiz (in het kader van de Wetenschapsweek 2006, met het blad Ezeltje Prik; in januari 2007 met babyinfo.nl en kinderinfo.nl ) – thema: de opvoeding in de eerste drie tot vier levensjaren.

* Acht Einsteintjes (in het kader van de Wetenschapsweek 2005) – thema: psychologische ontwikkeling ten aanzien van ’tijd’, ‘ruimte’, en andere begrippen die aan de basis staan van de theorie├źn van Einstein.

* Zuigeling- en DreumesWeek (in de week van 21 – 27 maart 2004 met The Magical Madhouse) – thema: algemene psychologische ontwikkeling, met het oog op verdieping van het psychologisch inzicht van de deelnemer (enige niet-interactieve doordenkers).

* Taalverwervingsweek (in het najaar van 2004, samen met het maandblad Levende Talen) – thema: taalverwerving.


histos

Penelope zit bij haar histos, terwijl haar zoon Telemachos toekijkt. Een histos is in het Oud-Grieks een raamwerk voor het weven, terwijl ‘weven’ ook kan betekenen ‘(een plan) bedenken’.
(vaasschildering, vierde eeuw v.Chr.)