Pompoentjes

Pompoentjes

Hoe verloopt de psychologische ontwikkeling van je kind tussen ongeveer drie jaar en ongeveert zeseneenhalf jaar, je peuter of kleuter kortom? Die vraag is onder meer van belang in verband met de vraag of je kind al schoolrijp is of niet: is het nog een kleuter of al een jong schoolkind?

In het kader van de Wetenschapsweek 2007 (17 – 24 oktober) hebben het peuter- en kleutermaandblad Pompoen en Stichting Histos de Pompoentjes georganiseerd. De Pompoentjes zijn acht doordenkers over peuters en kleuters.*
Ze staan hieronder. Klik op ‘hier’ eronder en je krijgt de drie antwoordmogelijkheden bij het betreffende pompoentje. Daarvan is er steeds slechts één juist. Welke? Daar kom je achter door dóór te klikken op de antwoordmogelijkheden.

In de juiste antwoorden van het vijfde en het achtste Pompoentje wordt nader ingegaan op de vraag ‘Nog ’n jaartje kleuteren of naar groep 3 (de Vlaamse klas 1)?’. In het juiste antwoord van het zesde Pompoentje wordt uitgelegd waarom het beter is het kind niet te vroeg het alfabet te leren.

* Zes daarvan hebben in Pompoen gestaan, namelijk de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en achtste doordenkers. Met de zesde doordenker kon men bij Pompoen één van de vijf exemplaren van het boek Naar school winnen. Met de zevende doordenker was dat het geval bij wij.nl in januari 2008.


Eerste pompoentje: ‘zelfde’?
Alwina van 3 jaar en 5 maanden is een bruin paard aan het nakleuren op een kopie met nog witte vakken. Ze begint met bruin maar stapt even later over op groen, rood, bruin, geel en tot slot nog eens groen. Als het paard is vol gekleurd, vraag je haar: ‘Zijn dat paard (voorbeeld) en dat paard (kleurplaat) hetzelfde?’. Alwina antwoordt: ‘Ja’.
Waarom geeft Alwina haar paard verschillende kleuren in plaats van maar één?
Klik hier voor het eerste pompoentje

Tweede pompoentje: bang voor de heks
Huub van 3 jaar en 7 maanden luistert ademloos naar het sprookje van Hans en Grietje dat zijn twee jaar oudere zus Roosmarijn hem rond 4 uur verteld. Als het enkele later aan het schemeren is barst hij in huilen uit: de heks uit het sprookje zou aan de overkant van de straat lopen.
Hoe komt het dat Huub de heks ziet lopen en daar bang voor is?
klik hier voor het tweede pompoentje

Derde pompoentje: ‘altijd’ na één keer
Hanna, die volgende maand 4 wordt, is zeven keer met papa en mama naar de schaatsbaan geweest. Ze durfde nooit op het ijs met schaatsjes om. De achtste keer durft ze het wel. Trots vertelt ze later aan haar beste vriendinnetje: ‘Ik ga altijd op het ijs schaatsen’.
Waarom heeft Hanna het over ‘altijd’ terwijl ze van de acht keer maar één keer op het ijs durfde?
klik hier voor het derde pompoentje

Vierde pompoentje: eigen letters
Harmen van 4 jaar en 2 maanden schrijft zijn naam als |- | O en die van zijn jongere zusje Mireille als O|- |. Kennelijk reproduceert hij figuren, maar staan die nog niet voor vaste klanken.
Hoe zou je Harmens schrijven kunnen begrijpen?
klik hier voor het vierde pompoentje

Vijfde pompoentje: kaars of appel?
Vóór Rebecca van 4 jaar en 10 maanden staat een kaars die de vorm heeft van een appel. Je vraagt haar: ‘Lijkt dit op een kaars of lijkt het op een appel?’. Ze antwoordt: ‘Het lijkt op een appel’. Jij: ‘En wat is ’t echt: een kaars of een appel?’. Rebecca: ‘Het is een kaars’. Voordien beantwoordde ze beide vragen óf met ‘Appel’ óf met ‘Kaars’.
Hoe komt het dat Rebecca met 4 jaar en 10 maanden de eerste vraag met ‘Appel’ beantwoordt en de tweede met ‘Kaars’?
klik hier voor het vijfde pompoentje

Zesde pompoentje: achterstevoren schrijven
Henk van 5 jaar en 2 maanden schrijft zijn oma dat hij haar ‘hel lif’ (heel lief) vindt:
OMA IK VINT
FIL LEH EJ
Waarom schrijft Henk ‘je heel lief’ achterstevoren?
klik hier voor het zesde pompoentje

Zevende pompoentje: zelfportret zonder benen
Joris van 5 jaar en 7 maanden tekent zichzelf zonder benen.
Wat zou daar achter kunnen zitten?
klik hier voor het zevende pompoentje

Achtste pompoentje: terugtellen?
Merik van 6 jaar en 1 maand kan tot 40 tellen. Je vraagt hem van 40 naar 1 terug te tellen.
Hoe reageert hij?
klik hier voor het achtste pompoentje

 


Klik hier om naar de overige doordenkers gaan