gedachtewisseling 10_vdlv_vervaet aan van der leij_21 januari 2021_16

Vervaet aan Van der Leij, 21 januari 2021

Geachte heer Van der Leij,

U heeft gelijk: op internet vind ik dat u in 1946 bent geboren. Ik had die webpagina geraadpleegd. Kennelijk is er iets misgegaan bij het overtikken.
    Ik zal het in de volgende bewerking van ‘Directe Instructie (DI)’ herstellen. Dat is een concept. Het zal dus in orde komen in het definitieve artikel.
    Dank voor deze informatie! Zo ga ik overigens altijd om met feiten: zorgvuldig maar ontvankelijk voor woord en weerwoord.

Dat u aan mijn publicaties en geschriften geen touw vast kunt knopen, kan vele gronden hebben. De twee belangrijkste lijken me te zijn:
    * ik schrijf wartaal; deze verklaring moet verworpen worden – de kerngroep van de WSK, een bestuurslid van Histos en een leerkracht/onderwijsadviseur hebben kritisch meegelezen en konden wat er stond, lezen en begrijpen;
    * u en ik hebben verschillende zienswijzen en zitten in verschillende ‘paradigma’s’ (als eerder geschreven) en er is een communicatieprobleem in het spel; dit lijkt me aannemelijk – ik wil er alles aan doen om me ook aan u verstaanbaar te maken – direct of via een tussenpersoon of hoe ook maar.

Aan mijn aanbod om er alles aan te doen om me ook aan u verstaanbaar te maken, voeg ik wel vriendelijk doch dringend een voorwaarde toe. Ik leid ze in aan de hand van de argumentatiehiërarchie van Graham; zie hieronder I.
    Het valt me op dat u in onze gedachtewisseling vrijwel volledig in de onderste lagen van de hiërarchie zit: schelden (‘nepinformatie’, ‘leugens’, ‘prietpraat’, naamgrapje ‘vaet’-‘praet’, ‘excrement’) en op de man spelen (‘u bent geen hoogleraar’, ‘niet werkzaam (geweest) bij enig erkend instituut voor wetenschappelijk onderzoek’; ik ben overigens vier jaar gastdocent geweest bij pedagogie aan de UvA, bij Willem van Hoorn). Ik heb dat volgens mij nergens gedaan – dat heb ik niet willen doen en als ik het gedaan zou hebben, zouden meelezers me daar zeker in hebben verbeterd.
    Omgekeerd, ik was vooral op de bovenste lagen bezig. Grahams hiërarchie heeft me er zelfs toe gestimuleerd om ons dispuut samen te vatten naar de hoofdargumenten; zie hieronder II. Ik hoopte dat u erdoor naar het feitelijke nivo zou gaan en een zakelijke toon zou aanslaan. Niet dus.
    Mijn voorwaarde is dan ook dat u, net als ik, de onderste lagen vermijdt en ernaar streeft om op de bovenste lagen van gedachte te wisselen. Het is helemaal geen ramp als dat niet altijd en meteen lukt, maar alvorens we ons communicatieprobleem oplossen wil ik wel de verzekering van u hebben dat u ernaar streeft om een feitelijke uitwisseling te hebben met een zakelijke toonzetting.

Ik hoop oprecht dat u in zult gaan op mijn voorstel en met mijn voorwaarde zult instemmen – in het belang van het oplossen van het grote leesprobleem in ons land.

Met vriendelijke groeten,

dr. Ewald Vervaet

cc: Kamerleden met basisonderwijs in portefeuille, oud-Kamerlid M. Rog, Vernooy

I

II

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 29 januari 2021