gedachtewisseling 10_vdlv_vervaet aan vernooy_13 november 2020_7

Vervaet aan Vernooy, 13 november 2020

Geachte heer Vernooy,

Op 16 oktober, hebben de WSK en ik u en de heer Van der Leij een reactie gestuurd op uw schrijven van 1 oktober aan ons. Van Van der Leij hebben we inmiddels twee reacties ontvangen.
   Van u hebben we nog geen reactie ontvangen. Wilt u me binnen twee weken laten weten of u wel of niet inhoudelijk gaat reageren?
   Ik ben in het bijzonder geïnteresseerd in uw reacties op deze vijf delen in mijn schrijven van 16 oktober

1.     Materiaal bij het Enschedese Leesverbeterplan van het begin van het project (brief, PS),
2.     ‘Vernooy is als wetenschapper in gebreke gebleven’ (bijlage, III),
3.     ‘Vraaggesprek met Vernooy in Trouw’ (bijlage, IV),
4.     ‘Bespreking Vernooy van “Naar School”’ (bijlage, V) en
5.     ‘Leesverbeterplan Enschede’ (bijlage, X).  
 
Bij voorbaat dank.
   Met vriendelijke groeten,

dr. E. Vervaet
 
cc: kerngroep WSK, Stichting Histos (allebei: dank voor kritisch meelezen bij deze brief)

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 29 januari 2021