gedachtewisseling 13 bergsen, bosman, kirschner en meester

Artikel van Sarah Bergsen, Anna Bosman, Paul Kirschner en Erik Meester 

Bergsen, Bosman, Kirschner en Meester stellen in een artikel onder meer:
– ‘Onderwijsvernieuwingen waarin de docent de rol aanneemt als “facilitator, gids of coach” zijn geen aantoonbare garantie voor succes. Toch is het “constructivistische” gedachtengoed nog altijd populair in het hoger onderwijs’ en
– ‘De constructivistische onderwijsfilosofie blijkt op basis van empirische wetenschap dus geen goede raadgever als het gaat om het inrichten van het onderwijs en het maken van didactische keuzes’.
* Sarah Bergsen, onderwijskundige en docentopleider aan de Technische Universiteit Eindhoven
* Anna Bosman,  hoogleraar in de orthopedagogiek en directeur van het Onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde van de Radboud Universiteit in Nijmegen
* Paul Kirschner, emeritus-hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Open Universiteit
* Erik Meester, docent en onderwijsontwikkelaar, werkzaam bij het onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen

* Ewald Vervaet, ontwikkelings- en leespsycholoog, onderzoeker bij Stichting Histos te Amsterdam en schrijver van Ontdekkend Leren Lezen (OLL) 

Gedachtewisseling
1. Op 16 oktober 2019 verschijnt van Bergsen, Bosman, Kirschner en Meester het artikel ‘Constructivisme is een slechte didactische raadgever’. Klik hier. (Eerder verschenen als ‘Constructivisme is een slechte raadgever’ in TH&MA, 2019, vol.26(4), p.13-20.)
2. Op 26 augustus 2021 nodigt Vervaet hen uit om naar aanleiding van de ontwikkelingsfasen als feit over dat artikel van gedachte te wisselen en een bezoek te brengen aan een school waarin de kinderen met Ontdekkend Leren Lezen (OLL) leren lezen. Klik hier.
3. Op 26 augustus laat Kirschner Vervaet weten dat hij geen belangstelling heeft in een gedachtewisseling met hem. Klik hier
4. Op 27 augustus schrijft Vervaet aan Kirschner dat hij diens besluiten respecteert en dat hij meent dat dat geen juiste besluiten zijn, verzoekt hij hem om voortaan twee soorten ‘ontdekkend leren’ te onderscheiden en herinnert hij hem aan zijn eigen verklaringspoging voor het succes van een bepaald boek over Directe Instructie. Klik hier.
5. Op 27 augustus verzoekt Kirschner de mensen die in Vervaets brief van punt 4 in de cc stonden, die brief te wissen omdat Vervaet inbreuk op zijn privacy gedaan zou hebben. Klik hier.
6. Op 27 augustus laat Vervaet Kirschner weten dat zijn schrijven van punt 3 niets persoonlijks bevat, dat wetenschap algemeen en openbaar is en dat hun e-correspondentie in de Histos-rubriek ‘Gedachtewisselingen’ zou verschijnen. Klik hier.
7. Op 27 augustus schrijft Bosman aan Vervaet dat ze graag met naar een OLL-school zou gaan maar dat ze dat vanwege haar prioriteitstelling helaas niet kan. Klik hier.
8. Op 17 december 2021 laat Vervaet de schrijvers van het artikel ‘Constructivisme is een slechte didactische raadgever’ weten dat de e-correspondentie op internet staat en reageert hij op hun artikel. Klik hier.
   De kern van zijn reactie is dat er drie soorten constructivisme zijn:
   (a) psychologisch constructivisme met aandacht voor rijpheid;
   (b) psychologisch constructivisme zonder aandacht voor rijpheid;
   (c) sociaal-constructivisme.
   In de geest van de zin ‘[L]eren is het actief (re)construeren van kennis’ van het artikel toont hij aan dat psychologisch constructivisme met aandacht voor rijpheid (a) empirisch houdbaar is.
   Met de schrijvers van het artikel wijst hij op empirische gronden psychologisch constructivisme zonder aandacht voor rijpheid (b) en sociaal-constructivisme (c) af. 

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 18 december 2021