gedachtewisseling-6-vervaet-15-februari-2020-10

Geachte heer Van Oers,

Op 25 januari 2020 heb ik u vijf punten toegestuurd. Ook heb ik u laten weten dat ik spoedig afsluitend zou reageren. Dat doe ik bij dezen, met vier punten.

1. In uw Trouw-artikel schrijft u over de ontwikkeling van de mondelinge taalvaardigheid. In bijlage I ga ik in op de taalontwikkeling tot 3;0.
    Hoofdconclusie: Vygotskijanen beschrijven en verklaren niet de taalontwikkeling zoals ze feitelijk bij het kind geschiedt en u overwaardeert het belang van de omgeving daarin.

2. Bijlage II vult wat in mijn open brief van 10 oktober 2019 over het begrip ‘zone van de naaste ontwikkeling’ (ZNO) staat, aan.
    Conclusie: het ZNO-begrip is vanaf Vygotskij’s introductie ervan tot op heden een louter speculatief begrip.

3. Bijlage III vat onze gedachtewisseling tot en met punt 2 hierboven samen.
    Conclusie: op grond van de feiten is uw zienswijze in het algemeen en uw zienswijze met betrekking tot ZNO in het bijzonder inhoudelijk zodanig verzwakt, dat ze niet meer houdbaar is. Dat wil zeggen, met het ZNO-begrip komt geen empirische inhoud overeen zodat van de ZNO-leer alleen het begrip ‘zone/nivo van de actuele ontwikkeling’ overblijft, dat per kind en per ontwikkelingsdomein gespecificeerd kan worden naar een van de op elkaar volgende psychologische fasen zoals die in het genetisch-structuralisme zijn gevonden. 
     Uw werk kan wel een voortzetting krijgen. Zie het volgende punt.

4. Volgens mij is de spelbasis een van de sterkste kanten van het OGO.* Dat spelkarakter ontbreekt goeddeels aan Ontdekkend Leren Lezen (niet aan Klank- en vormspel dat er het begin van is); zie Ontdekkend Leren Lezen, B, Boeken. Omgekeerd ontbreken aan het OGO de psychologische ontwikkelingsfasen van het kind, die een feit zijn.
    Een synthese tussen het op spel gebaseerde OGO aan de ene kant en de psychologische ontwikkelingsfasen van het kind in Ontdekkend Leren Lezen aan de andere kant is volgens mij mogelijk en gewenst.
    Ik nodig u als eerste uit om samen met mij en anderen, zowel uit de Vygotskijaanse beweging als uit de kring rond Ontdekkend Leren Lezen, een werkgroep te vormen om die synthese gestalte te geven.
    Als geschreven in mijn open brief, we zijn beiden slachtoffer van een geschiedenis die teruggaat naar 1929 en 1946: in die werkgroep kunnen en zullen we die geschiedenis rechtzetten!

Ik hoop dat u in elk geval op mijn punt 4 zult reageren. Op welk ogenblik u ook maar reageert, ik zal uw schrijven meer dan welkom heten!

Met vriendelijke groeten,

Ewald Vervaet

* Zie ook mijn open brief van 10 oktober 2020, p.4, passage ‘Om van mijn kant nog verder een brug naar u te slaan’.

P.S. Ik heb meer mensen in de cc gezet dan de vorige keer.

cc: Stichting Histos, Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs, De Activiteit, OGO-Academie, Dolph Kohnstamm, Jan Terwel, Maartje Raijmakers, Melanie Ehren, Carlo Schuengel, Marian Bakermans, Paula Sterkenburg, René van der Veer, Sieneke Goorhuis-Brouwer, Chiel van der Veen, Marjolein Dobber, Mariëlle Poland, Annerieke Boland, Jo Nelissen, Ieneke Oenema-Mostert, Rikie van Blijswijk, Remy Wilshaus, Martijn van Schaik, Willemieke de Jong, Sara Diederen, Lisanne Nagtegaal, Jeanne de Kunder, Ria Colenbrander, redactie ‘Zone’, redactie ‘De wereld van het jonge kind’, redactie wij-leren.nl, redactie ‘Zorg primair’, redactie ‘Basisschoolmanagement’

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 15 februari 2020