Gedachtewisseling 6 Vervaet 25 januari 2020 9b

Bijlage II

Imitatie
Op 31 december 2019 schreef u: ‘imitatie is de kern van de zone van naaste ontwikkeling’ (https://stichtinghistos.nl/gedachtewisseling-6-van-oers-31-december-2019_7).
    Op 4 januari 2020 ben ik op het onderwerp ‘imitatie’ ingegaan en schreef ik: ‘Een kind kan geen verstandelijke acties imiteren die buiten zijn huidige vermogens liggen’ (https://stichtinghistos.nl/gedachtewisseling-6-vervaet-4-januari-2020_8). Ik werk dit graag nader uit aan de hand van het voorbeeld op p.149v van het boek Basisontwikkeling in de onderbouw, 2001 (eerste druk: 1997) van uw medestander Janssen-Vos.

Fase-13-kind (gemiddeld 4;6-6;6) Marco is taartenbakkertje aan het spelen. In dat kader schrijft juf Jetty hem de bestelling voor: een slagroomtaart voor stagiaire Marjolein en een kwarktaart voor haarzelf; graag morgen klaar (afbeelding links). Hij schrijft die bestelling na (afbeelding rechts).
   Juf Jetty schrijft wat voor (links) en Marco schrijft dat na (rechts).
    Marco’s naschrijven vertoont alle kenmerken van fase 13 en geen enkele van fase 14 (gemiddeld 6;6-8;6). Ik noem slechts deze punten: hij schrijft ‘slɑɡ’ in één zone terwijl ‘l’ ook in de bovenzone zit en ‘ɡ’ ook in de onderzone; hij laat ‘voor’ in ‘voor marjolein’ en in ‘voor jetty/marco’ weg; hij leest ‘marjolein’ als ‘Marco’ (wellicht mede vanwege het spiegelbeeldige verband tussen ‘j’ in ‘marjolein’ en ‘c’ in ‘Marco’).
    Volgens Janssen-Vos zou juf Jetty ‘goed laten zien hoe, met haar hulp, ontwikkeling wordt uitgelokt’. Volgens mij is en blijft Marco op schrijfgebied een fase-13-kind en is er geen ontwikkeling uitgelokt laat staan dat er ontwikkeling heeft plaatsgevonden, maar tracht hij slechts te voldoen aan de wens van de juf en doet hij dat door haar te imiteren, op zíjn fase-13-nivo en niet op het nivo van fase 14.
    In het document Het belang van het vrije spel voor de kleuter, dat met algemene stemmen door de leden van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) is aangenomen, kunt u meer bijzonderheden vinden (https://www.wsk-kleuteronderwijs.nl/wp-content/uploads/2014/09/2014_09_20_stuk-over-spel_DEFINITIEF-1.pdf).

Dit voorbeeld is in Vygotskijaans kader gevonden en naar voren gebracht maar toont het tegendeel aan van Vygotskij’s en uw opvattingen, namelijk: een kind, in dit geval een fase-13-kind (gemiddeld 4;6-6;6), imiteert juist niet bóven zijn ontwikkelingsnivo maar slechts óp zijn ontwikkelingsnivo, in dit geval op het schrijfdomein fase 13.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 25 januari 2020