gedachtewisseling 8 henk blok

Kritiek van Henk Blok,  onderwijskundige

Volgens Blok zou een pleidooi voor onderwijs óp het ontwikkelingsnivo van het kind achterhaald zijn, zou ‘van binnenuit versus van buitenaf’ geen werkelijke tegenstelling zijn, zou Bouw! op evidentie zijn gebaseerd en zou ‘hakken –> hakken en gissen –> hakken en plakken –> onmiddellijk lezen’ niet kloppen.
* Henk Blok is oud- medewerker van het Amsterdamse Kohnstamm Instituut
* Ewald Vervaet, ontwikkelings- en leespsycholoog, onderzoeker bij Stichting Histos te Amsterdam en schrijver van Ontdekkend Leren Lezen (OLL) 

Gedachtewisseling
1. Op 13 oktober 2020 verschijnt het vraaggesprek ‘Leesvaardigheid ontwikkelt zich bij kinderen van binnenuit’ met Vervaet. Klik hier.
2. Op 23 oktober schrijft Blok hier een reactie op: ‘Een reactie in vier punten …’. Klik eveneens hier.
3. Op 29 oktober schrijft Vervaet ‘Er zijn twee haaks op elkaar staande kijken op lezen en leesonderwijs’, een korte reactie op Bloks ‘Een reactie in vier punten …’. Klik nogmaals hier.
4. Op 30 oktober verschijnt Vervaets uitvoerige reactie op Bloks ‘Een reactie in vier punten …’. Klik hier.
5. Eveneens op 30 oktober maakt Vervaet Blok in een e-brief attent op zijn korte en uitvoerige reacties (punten 3 en 4). Klik hier.
6. Op 16 december herinnert Vervaet Blok aan zijn e-brief van 30 oktober. Klik hier.
7. Op 16 december laat Blok Vervaet weten af te zien van een reactie. Klik hier.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 20 december 2020