gedachtewisseling 9 marcel schmeier

Kritiek van Marcel Schmeier,  leerkracht en onderwijsadviseur

De directe aanleiding tot opname in ‘Gedachtewisselingen’ was Schmeiers voorstelling van zaken van ‘ontdekkend leren’ op 6 februari 2019. Al spoedig bleek hij al eerder ten minste twee onhoudbare opmerkingen over Vervaets werk gemaakt te hebben, in de vorm van een tjilp (’tweet’). 
* Marcel Schmeier is leerkracht (1998-2011), onderwijsadviseur (2011-heden) en schrijver van boeken over ‘Expliciete Directe Instructie’ (EDI)
* Ewald Vervaet, ontwikkelings- en leespsycholoog, onderzoeker bij Stichting Histos te Amsterdam en schrijver van Ontdekkend Leren Lezen (OLL) 
* Stichting Histos

Gedachtewisseling
1. Op 26 april 2018 schrijft Schmeier in een tjilp dat de leerkracht van groep 1 volgens Vervaet geen aandacht aan letters mag besteden. Klik hier.
2. Op 28 oktober 2018 noemt Schmeier Vervaets leeslijn een ‘dwaalweg’. Klik hier.
3. Op 6 februari 2019 schrijft Schmeier het internetartikel ‘Leren rekenen of ontdekkend kangoeroes leren tellen’. Klik hier.
4. Op 23 november 2020 schrijft Vervaet Schmeier de open brief  ‘”Ontdekken” en “ontdekken” is twee…’. Klik hier.
5. Op 2 december verschijnt van Vervaet het eerste concept voor zijn artikel ‘Directe Instructie (DI)’ dat in november 2021 zal verschijnen. In §8 wordt EDI besproken. Klik hier.
6. Op 29 december verschijnt van Vervaet het tweede concept voor zijn artikel ‘Directe Instructie (DI)’ dat in november 2021 zal verschijnen. In §9 wordt EDI besproken. Klik hier.
7. Op 30 december vraagt de kerngroep van de WSK Schmeier om informatie bij een bladzijde uit zijn boek van april 2020. Klik hier.
8. Op 3 januari 2021 laat Schmeier de WSK weten niet te zullen antwoorden op Vervaets open brief van 23 november 2020 en ook niet op het verzoek van de WSK van 30 december. Klik hier.
9. Op 5 januari reageert Vervaet op Schmeiers schrijven van 3 januari. Klik hier.
10. Op 19 januari nodigt Stichting Histos Schmeier uit om te reageren, op de punten 1 en 2 in het bijzonder. Klik hier.
11. Op 19 januari gaat Schmeier niet in op de uitnodiging. Klik hier.
12. Op 19 januari nodigt Stichting Histos hem nogmaals uit en laat hem weten hoe de gedachtewisseling vanaf 20 januari op internet zal komen. Klik hier
13. Op 20 januari sluit Vervaet deze ‘gedachtewisseling’ af met drie opmerkingen. Klik hier.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 20 januari 2021