gedachtewisseling 9 marcel schmeier_ewald vervaet_5 januari 2021_9

Vervaet, 5 januari 2021

Geachte heer Schmeier,

Dank voor uw reactie.

a. Jammer en oneigenlijk dat u de vragen van de kerngroep van de WSK, die ook de mijne zijn, niet wilt beantwoorden. U begeeft zich met uw publicaties namelijk op het wetenschappelijke pad en dan is het van belang om de regel van woord en weerwoord in acht te nemen.
   Het is hierbij geen punt dat u geen wetenschapper bent (verbeter me als dat nodig mocht zijn). Ik heb de indruk dat u flink wat wetenschappers kent. U zou die kunnen raadplegen of verzoeken in uw plaats te antwoorden.

b. U schrijft dat onze visies te ver uit elkaar liggen om het eens te worden.
   Het is zeker waar dat de visies van de conditioneringspsychologie, (E)DI, Bouw! en dergelijke aan de ene kant en van het genetisch-strukturalisme, de WSK, Ontdekkend Leren Lezen (OLL) en dergelijke aan de andere kant ver uit elkaar liggen. Sterker: ze staan haaks op elkaar. Zie bijvoorbeeld mijn internetartikel ‘Directe instructie (DI)’, §3 in het algemeen en §9 in het bijzonder.
    Van een wetenschappelijke gedachtewisseling, als die waar u en ik nu eenmaal in zitten, is het nooit de bedoeling om het eens te worden over de inhouden van twee haaks op elkaar staande visies, maar om met feiten aan te tonen dat de ene visie houdbaar is en de andere niet. En dan denk ik dat u er goed aan doet dat u er zich op voorbereidt dat EDI feitelijk niet houdbaar is en de visies van de WSK, van Histos en van OL wel. Zie bijvoorbeeld ‘Directe instructie (DI)’, §5.2.2 en §8.

c. U schrijft: ‘Ik zou u wel willen vragen om mij niet meer te mailen en ook de redacties van de media waar ik publiceer niet te mailen met uw kritiek en vragen’.
   Ik zal uw verzoek om u niet meer te benaderen inwilligen, hoewel ik het wel vreemd vind dat u zich daarmee onttrekt aan het weer-en-weerwoord van een wetenschappelijke gedachtewisseling; zie a en b. Wel hoop en verwacht ik dat u voortaan objectieve informatie over ‘ontdekkend leren (lezen)’ zult geven en geen suggestieve (‘dwaalwegen’) of karikaturale (NRC-Handelsblad, 6 februari 2019). Nogmaals: wij zitten in een wetenschappelijke gedachtewisseling en daarvoor geldt dat men in beginsel alles mag beweren, maar dat het speculaties zijn zolang er geen feiten bij zijn geleverd.
   Omgekeerd, als u mij benadert – al is het over tien jaar – dan zal ik u altijd open en hartelijk ontvangen.
   U schrijft over ‘media’, maar er staat me zo een-twee-drie maar één medium voor de geest: NRC-Handelsblad. Dat schrijven van me staat voor mij in de geest van woord en weerwoord. Kunt u mijn geheugen opfrissen door me te laten weten op welk ander medium of welke andere media u doelt?

d. U schrijft: ‘Ik ervaar dat als opdringerig en onbeleefd’.
   Indien ‘dat’ terugslaat op mijn opnemen van contact met u, zie c, tweede alinea.
   Indien ‘dat’ (ook) terugslaat op ‘media waar ik publiceer’ dan vind ik dat vreemd: net als u heb ik toch het recht van vrijheid van meningsuiting en u wilt zich toch niet bij voorbaat voor mijn kritiek immuniseren?

e. U schrijft: ‘Ik reken op uw begrip en ga ervanuit dat u mijn standpunt hierin respecteert’.
   Persoonlijk zal ik u niet meer benaderen; zie c, tweede alinea.
   Ten aanzien van media en andere derden, begrijp ik uw standpunt niet en zal ik uw verzoek niet respecteren. Indien ik dat nodig vind zal ik op uw werk reageren, precies zoals ik dat eerder heb gedaan.
   Sterker, er is van de WSK en/of van mij een stuk over (E)DI in voorbereiding (dat is ook de reden dat we u op 30 december hebben geschreven) en de WSK en/of ikzelf zullen de volle vrijheid nemen om dat bekend te maken waar, wanneer en hoe wij dat wensen. Dit klinkt misschien onvriendelijker dan ik het bedoel, maar ik wil hier duidelijk over zijn.

Met vriendelijke groeten,

E. Vervaet

cc: kerngroep WSK, bestuur Histos (beide bedankt voor het meedenken over deze brief)

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 15 januari 2021