gedachtewisseling 9 marcel schmeier_marcel schmeier 3 januari 2021_8

Schmeier, 3 januari 2021

Geachte heer Vervaet,

Hierbij reageer ik op uw onderstaande mail en ook die van 27 november. Ik waardeer het dat u mijn publicaties zo grondig bestudeert en ben verheugd dat het u aanzet tot nadenken en het stellen van vragen. Ik denk echter dat onze visies te ver uit elkaar liggen om het eens te worden.

Het is voor onderwijzers en schoolteams goed dat er iets te kiezen valt en dat ze verschillende geluiden horen op basis waarvan ze een eigen mening en visie kunnen vormen. Ik moedig u dan ook aan om te blijven publiceren. Ik zal hetzelfde blijven doen.

Daarentegen zou ik u wel willen vragen om mij niet meer te mailen en ook de redacties van de media waar ik publiceer niet te mailen met uw kritiek en vragen. Ik ervaar dat als opdringerig en onbeleefd. Uw vragen zal ik niet beantwoorden. Ik reken op uw begrip en ga ervanuit dat u mijn standpunt hierin respecteert.

Met vriendelijke groet,

Marcel Schmeier

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 15 januari 2021