gedachtewisseling 9 marcel schmeier_wsk_30 december 2020_7

Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs, 30 december 2020

Geachte heer Schmeier,

Wij zijn zeer geïnteresseerd in EDI in het algemeen en in EDI-kleuteronderwijs in het bijzonder. Bij p.26 van uw boek over EDI hebben we echter vragen.
   Op die bladzijde schrijft u:

* ‘Toch was staatssecretaris Sander Dekker voornemens om Onderwijs2032 in te voeren. In het plan komen de woorden “lesgeven” en “instructie” niet voor en wordt gepleit voor ontdekkend leren’,
* ‘[Op Tienerscholen] wordt door de kinderen ontdekkend geleerd op leerpleinen met de leerkracht in een coachende rol’,
* ‘politici en beleidsmakers blijven geloven in de romantische onderwijsideologie dat leerlingen ontdekkend tot leren komen en hun eigen leerproces kunnen vormgeven’ en
* ‘Wetenschapper John Hattie zegt hierover: “Iedere keer als ik een lezing verzorg voor pabo-studenten, merk ik dat ze zijn geïndoctrineerd met het mantra dat directe instructie slecht is en ontdekkend leren goed”.

   Vooralsnog herkennen wij deze woorden in het geheel niet. We zouden het dan ook op prijs stellen dat u met concrete aanhalingen aantoont dat, met welke woorden en in welke zin Dekker vóór ontdekkend leren heeft gepleit, dat op Tienerscholen ontdekkend wordt geleerd, dat politici en beleidsmakers in ontdekkend leren geloven en dat pabo-studenten leerstof krijgen, die positief staat tegenover ontdekkend leren.

We kijken dan ook uit naar uw reactie.
   Ook willen we u verzoeken om ons in contact te brengen met pabo-docenten die leerstof aanbieden, die positief staat tegenover ontdekkend leren.

Bij voorbaat dank.
   Met vriendelijke groeten,

de kerngroep van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK)

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 15 januari 2021