gedachtewisseling 9_marcel schmeier_19 januari 2021_10

Stichting Histos, 19 januari 2021

Geachte heer Schmeier,

We zijn voornemens de correspondentie tussen u en onze medewerker dr. E. Vervaet op onze webpagina te zetten als ‘Gedachtewisseling 9’ (ziet u aldaar het concept*). De webpagina Gedachtewisselingen is door Stichting Histos in het leven geroepen om desinformatie over Vervaets werk te voorkomen. 
   Twee van uw eerdere twiets over Vervaets werk staan onder de punten 1 en 2. Ik nodig u graag uit om er inhoudelijk op te reageren – op het overige reageren staat u uiteraard ook vrij. Als u dat doet, zullen we de correspondentie niet onder Gedachtewisseling plaatsen maar onder Varia.

Wilt u ons vóór 9 februari uw reactie inzenden dan wel ons vóór die datum laten weten rond wanneer we uw reactie kunnen verwachten?
   Indien we vóór 9 februari geen reactie van u ontvangen, zullen we van onze kant de Gedachtewisseling 9 afsluiten met een slotreactie.

Met vriendelijke groeten,

Secretaris Stichting Histos 

Noot
* Er stond ‘9. (concept) Vanaf 26 april 2018 […]’. Vanaf 20 januari is ‘concept’ gewist.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 20 januari 2021