gedachtewisseling 9_marcel schmeier_stichting histos_19 januari 2021_12

Stichting Histos, 19 januari 2021

Geachte heer Schmeier,

Dank voor uw reactie.

Wetenschap is algemeen en openbaar. Voor de openbaarmaking van de correspondentie is uw toestemming dan ook niet nodig. Ons inziens staat er geen privé-informatie van u of over u in.
   Dat u iets aan deze wetenschappelijk correcte gang van zaken ongepast vindt, doet niet terzake.

Als we vandaag geen tegenbericht van u ontvangen, gaan we ervan uit dat de door ons voorgestelde datum van 9 februari kan vervallen. We maken dan het concept voor ‘Gedachtewisseling 9’ definitief en voegen er onder punt 10 mijn eerdere brief aan toe, onder punt 11 uw reactie en onder punt 12 mijn huidige brief.

Met vriendelijke groeten,

Secretaris Stichting Histos

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 20 januari 2021