gedachtewisselingen 4 basisschoolmanagement

Afwijzing van een artikel waartoe was uitgenodigd

Gedachtewisseling over ‘Ontdekkend Leren Lezen’ (OLL) tussen:
* de redactie van het tijdschrift Basisschoolmanagement (drs. Jacques Jacobs, drs. J.A. Verboon, José Vervoort en drs. Chris Zwart; ze zijn in de doorklikpagina’s geanonimiseerd) 

* Ewald Vervaet (onderzoeker bij Stichting Histos te Amsterdam, docent van de cursus ‘De leesontwikkeling – schoolbrede aanpak’ (uitbreiding van de voormalige cursus ‘Leesrijpheid’) en lid van de kerngroep van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK)), Stiching Histos te Amsterdam en de WSK 

In punt A zijn de data van 2017; in de punten B-E van 2018.

A1. Op 1 december 2017 nodigt de redactie van het tijdschrift Basisschoolmanagement Ewald Vervaet uit tot het schrijven van een artikel over ontdekkend leren lezen (OLL). Klik hier.
A2. Op 17 december 2017 stuurt Vervaet zijn artikel toe. Klik hier.

B1. Op 26 januari 2018 bericht de redactie het artikel niet te zullen plaatsen; ze vindt het artikel ‘goed geschreven’ en ‘het onderwerp van belang’, maar drie van de vier redactieleden zijn het niet eens met de inhoud ervan: ‘Men wil niet wachten tot het kind de rijpheid heeft die u bepleit’. Klik hier.
B2. Eveneens op 26 januari 2018 reageert Vervaet. Hij laat onder meer weten dat hij graag op de vragen van de meerderheid was ingegaan. Klik hier.
B3. Op 29 januari 2018 verzoekt Stichting Histos de redactie haar besluit te heroverwegen. Klik hier.
B4. Op 5 februari 2018 verzoekt de WSK in een brief die op 3 februari is gedateerd, de redactie haar besluit te heroverwegen. Klik hier.

C1. Op 6 februari 2018 laat de redactie de WSK weten ‘geen behoefte [te hebben] aan herhaling van het type discussies’ die eerder gevoerd zouden zijn en niet opnieuw podium te willen bieden aan een ‘kennelijk oude, tot nu toe vruchteloze discussie. Klik hier.
C2. Op 15 februari 2018 reageert de WSK op het schrijven van de redactie van 6 februari. Klik hier.

D. Nadat Vervaet op 26 februari 2018 telefonisch had vernomen dat de redactie nog eens over wel of niet plaatsen zou vergaderen, verneemt hij op 9 maart 2018 dat de afwijzing definitief is. Op diezelfde dag reageert hij op de definitieve afwijzing en nodigt hij de redactie uit voor de WSK-inspiratiedag ‘Kleuter op eigen kracht’ van zaterdag 17 maart 2018. Klik hier.

E. Op 2 april 2018 plaats wij-leren.nl Vervaets artikel in een vorm die in het licht van zijn lopende onderzoek licht gewijzigd is. Klik hier

Conclusie. De redactie nodigt Vervaet eerst uit tot het schrijven van een artikel over ‘Ontdekkend Leren Lezen’, dat de meerderheid vervolgens afwijst omdat het niet met hun opvattingen strookt. Op 6 februari licht een redacteur van de afwijzende meerderheid de afwijzing op niet-inhoudelijke gronden toe (punt C1).
   Vervaet heeft nooit een inhoudelijke reactie op zijn brief van 26 januari ontvangen (punt B2), Stichting Histos nooit een reactie op haar brief van 29 januari (punt B3), de WSK nooit op zijn brief van 15 februari (punt C2). Hiermee blijft volledig in het midden op grond waarvan de afwijzende meerderheid haar afwijzing baseert. Men name zijn de vragen van de WSK in zijn brief van 15 februari geheel onbeantwoord gebleven. De bewering van 6 februari als zou er over de stof van Vervaets artikel eerder zijn gediscussieerd, wordt hiermee niet door feiten onderbouwd en is dus een loutere speculatie. Het redactielid dat tot plaatsing wilde overgaan is alles bij elkaar een wetenschapper in de ware zin van het woord. De andere drie hebben vooralsnog niet alleen de inhoudelijke discussie verloren, maar ook hun wetenschappelijke eer.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 6 februari 2020