Gedachtewisselingen 5 Onderwijskundige

Kritiek van een onderwijskundige

Gedachtewisseling over de leeslijn Ontdekkend Leren Lezen (OLL) tussen:
* Mirjam Snel, onderwijskundige
* Ewald Vervaet, onderzoeker bij Stichting Histos te Amsterdam, schrijver van OLL en docent van de cursus ‘De leesontwikkeling’

Op 11 april 2018 bracht de onderwijsinspectie een verslag uit waarin zij meldde dat het nivo op het basisonderwijs over de hele lijn al een jaar of twintig aan het dalen is. Daarover heeft Ewald Vervaet diverse kranteartikelen geschreven; zie  (Vervaets reacties op ‘Staat van het onderwijs’). Op 25 april stond er een internetartikel op de blog van Maarten Huygen. Kort daarop reageerde de onderwijskundige Mirjam Snel op dat artikel met een blog.

Samenvatting
Mirjam Snel noemt Vervaets advies in zijn internetartikel (punt 1) ’tenenkrommend en onverantwoord’ (punt 2), maar gaat in haar schrijven van 25 mei (punt 4) niet op Vervaets schrijven van 23 mei (punt 3) in. In tegenspraak met ’tenenkrommend en onverantwoord’ stelt ze het ‘goed’ te vinden dat zij en Vervaet zich ‘hard maken voor goed leesonderwijs’ (punt 4).
   Snel reageert in het geheel niet op Vervaets schrijvens van 25 mei en 15 juni (punten 5 en 6). Haar stuk van eind april (punt 2) plaatst ze daarmee zelf in de categorie ‘speculatie’ en door deze hele gang van zaken zaagt ze de poten onder haar wetenschappelijke stoel door.

Gedachtewisseling
1. Op 25 april schrijft Ewald Vervaet ‘Kinderen moeten veel te jong aan lezen beginnen’. Klik hier.
2. Eind april schrijft Mirjam Snel ‘Onverantwoord advies’. Klik hier.
3. Op 23 mei stuurt Ewald Vervaet Snel een e-brief. Klik hier.
4. Op 25 mei stuurt Mirjam Snel Vervaet een e-brief. Klik hier
5. Op 25 mei stuurt Ewald Vervaet Snel een e-brief. Klik hier.
6. Op 15 juni stuurt Ewald Vervaet Snel een e-brief. Klik hier.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 14 augustus 2018