Gedachtewisselingen 5 Onderwijskundige 3

Ewald Vervaet, 23 mei 2018

Reactie van Ewald Vervaet op Mirjam Snels internetartikel van eind april

Geachte mevrouw Snel,
Beste collega,

Iemand maakte me attent op uw reactie op mijn artikel ‘Kinderen moeten veel te jong aan lezen beginnen’.

U schrijft onder meer: ‘Lezen is géén natuurlijk ontwikkelingsproces’. De psychologische ontwikkeling van het lezen zou ik zelf niet zonder meer een ‘natuurlijk ontwikkelingsproces’ noemen –  hooguit met een relativerende bijzin als ‘Dat zou je, als je dat per se wilt en alles goed hebt gedefinieerd, een natuurlijk ontwikkelingsproces kunnen noemen’.
    Mijn eerste stel vragen aan u is dus: wat verstaat u onder een ‘natuurlijk ontwikkelingsproces’ (met nadruk op ‘natuurlijk’), kunt u daar een of twee voorbeelden van geven en waaruit zou volgens u blijken dat ik meen dat lezen een ‘natuurlijk ontwikkelingsproces’ is in de door u bedoelde zin?
    Mijn tweede stel vragen aan u is: wat staat er tegenover een ‘natuurlijke ontwikkelingsproces’ en kunt u daar een of twee voorbeelden van geven? U schrijft immers ook dat ‘het volgen van de ontwikkeling een wezenlijk onderdeel is voor een goede begeleiding’.
    Mijn derde vraag is: wilt u me beide aangehaalde artikelen, waar u co-auteur van bent, toesturen – als PDF of anderszins?1

Bij voorbaat dank en
    Met vriendelijke groeten,

E. Vervaet

Noot
1 Nog diezelfde dag vind Vervaet beide artikelen op internet, wat hij Snel onmiddellijk laat weten.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 14 augustus 2018