Gedachtewisselingen 5 Onderwijskundige 5

Ewald  Vervaet, 25 mei 2018

Vervaet reageert op Snels schrijven  van 23 mei

Geachte mevrouw Snel,

Dank voor uw reactie en voor het feit dat u stelt dat ook ik me hard maak voor goed leesonderwijs. Jammer echter dat u niet op mijn vragen ingaat.

Ik zal uw vragen graag beantwoorden en hoop van harte dat u van uw kant daarop en op mijn eerdere vragen zult reageren.
    Lezen is het verklanken van figuren die bij conventie voor klanken staan, letters genaamd, en ze aan elkaar plakken op grond van een telkens teruggaan met een nieuwe klank naar wat reeds verklankt was. Dit is het technische lezen, basis voor alle overige vormen van lezen zoals begrijpend lezen en studerend lezen.
    Over goed leesonderwijs heb ik een artikel geschreven dat klaar is maar nog moet verschijnen – dat zal binnen enkele maanden het geval zijn.

Met vriendelijke groeten,

E. Vervaet

cc: Stichting Histos, kerngroep Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK)

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 14 augustus 2018