Gedachtewisselingen 6 Bert van Oers

Kritiek van Bert van Oers,  onderwijspedagoog

Gedachtewisseling over onderwijs óp het ontwikkelingsnivo van het kind versus onderwijs bóven het ontwikkelingsnivo van het kind – in Vygotskijaanse termen: over onderwijs in de zone van de actuele ontwikkeling versus onderwijs in de zone van de naaste ontwikkeling – tussen:
* Bert van Oers, emeritus hoogleraar cultuurhistorische onderwijspedagogiek (dit is onderwijspedagogiek op Vygotskijaanse grondslag)
* Ewald Vervaet, ontwikkelings- en leespsycholoog, onderzoeker bij Stichting Histos te Amsterdam en schrijver van Ontdekkend Leren Lezen (OLL) 

Samenvatting
Op 18 september 2019 schrijft Ewald Vervaet in een artikel in dagblad Trouw dat het lerarentekort deels is op te lossen door te onderwijzen óp het ontwikkelingsnivo van het kind. Op 3 oktober reageert Bert van Oers in Trouw met een artikel waarin hij Vervaets idee ‘riskant’ noemt (zonder aan te geven om wat voor risico(‘s) het zou gaan) en onderwijs bóven het ontwikkelingsnivo van het kind bepleit.
   Op 10 oktober schrijft Ewald Vervaet een open brief aan Bert van Oers. Tot op heden heeft Van Oers hier niet op gereageerd…
   Samenvatting van de open brief: 
   1. Dient de ontwikkeling vooraf te gaan aan onderwijs of kan zinvol onderwijs voorafgaan aan de ontwikkeling.
   2. De feiten pleiten voor de eerste zienswijze en tegen de tweede zienswijze.
   3. Van Oers dicht Vervaet ten onrechte drie standpunten toe, die hij niet heeft.
   4. Beiden zijn we slachtoffer van de geschiedenis die naar 1929 teruggaat.
   5. Vervaets benadering dringt het lerarentekort terug; Van Oers’ benadering vergroot die.
   Op 28 december 2019 verschijnt het geheel op internet.

Gedachtewisseling
1. Op 18 september schrijft Ewald Vervaet ‘Oplossing voor het lerarentekort: wacht tot kind rijp is voor de leerstof’. Klik hier.
2. Op 3 oktober schrijft Bert van Oers ‘Wachten tot kind “rijp” is, is riskant idee’. Klik hier.
3. Op 10 oktober schrijft Vervaet een open brief aan Van Oers. Klik hier.
4. Op 28 december laat Vervaet Van Oers weten dat de hele gedachtewisseling op internet staat. Klik hier.
5. Op 28 december reageert Van Oers op Vervaets schrijven van die dag. Klik hier.
6. Op 31 december reageert Vervaet op Van Oers’ schrijven van 28 december. Klik hier.
7. Op 31 december reageert Van Oers op Vervaets schrijven van die dag. Klik hier.
8. Op 4 januari 2020 reageert Vervaet op Van Oers’ schrijven 31 december 2019. Klik hier.
9. Op 25 januari 2020 vult Vervaet zijn schrijven van 4 januari 2020 aan. Klik hier.
10. Op 15 februari 2020 schrijft Vervaet zijn slotbrief aan Van Oers. Klik hier.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 15 februari 2020