Gedachtewisselingen 1 Waterland

Kritiek van een medewerker van het Samenwerkingsverband Waterland

Gedachtewisseling over de cursus ‘Leesrijpheid’:
* Chruf van Kempen, Samenwerkingsverband Waterland
,
* Ewald Vervaet, onderzoeker bij Stichting Histos te Amsterdam, docent van de cursus ‘Leesrijpheid’ en lid van de kerngroep van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK), en Sipke Gelling, uitgever van Klank- en vormspel en deel 1 van Zo ontdek ik het lezen!

  1. Begin september 2015 schrijft Van Kempen een brief aan alle basisscholen in Volendam. Daarin brengt hij Vervaets theorieën en cursus ‘Leesrijpheid’ in verband met mensen die dyslexie zeggen te kunnen behandelen met prismabrillen en visolietabletten. Klik hier.
  2. Op 16 september plaatst Vervaet Van Kempens schrijven in het kader van twee kampen, nodigt hem uit om een aantal zaken hard te maken en stelt hem juridische stappen in het vooruitzicht indien hij zijn werk nog eens met kwakzalverij in verband mocht brengen. Klik hier.
  3. Op 23 september stelt Gelling de medewerkers van alle basisscholen die onder het Samenwerkingsverband Waterland vallen, op de hoogte van Van Kempens schrijven en Vervaets reactie daarop. Klik hier.
  4. Op 28 september laat het Samenwerkingsverband alle scholen in Volendam weten dat Vervaet excuses gemaakt zijn voor Van Kempens schrijven van begin september en schrijft het Vervaet een brief waarin excuses gemaakt worden voor Van Kempens schrijven van begin september, waarin gesteld wordt dat het Samenwerkingsverband niet zal ingaan op de inhoud van Vervaets schrijven van 16 september en waarin Vervaet een aantal verwijten wordt gemaakt. Klik hier.
  5. Op 5 oktober schrijven Gelling en Vervaet het Samenwerkingsverband een brief waarin ze op een aantal zaken uit zijn brief van 28 september ingaan en waarin ze het Samenwerkingsverband verzoeken om twee passages uit schrijvens vóór 3 november te herroepen. Klik hier.
  6. Op 4 november 2015 Vervaet laat de schoolleiders in het Waterland weten dat Van Kempen zijn bewering dat Vervaets werk wetenschappelijk niet onderbouwd zou zijn, niet met feiten kan aantonen en dat hij de zaak voor gesloten acht. Klik hier.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 31 augustus 2017