Gedachtewisselingen 2 Zwolle

Kritiek van twee docenten van de pabo Windesheim te Zwolle

Gedachtewisseling over leesrijpheid en goed kleuteronderwijs tussen:
* Anneke Smits en
 Erna van Koeven, docenten aan de pabo Windesheim te Zwolle, en
* Ewald Vervaet, onderzoeker bij Stichting Histos te Amsterdam, docent van de cursus ‘Leesrijpheid’ en lid van de kerngroep van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK), Stiching Histos te Amsterdam en de WSK 

Samenvatting
Smits en Van Koeven bekritiseren Vervaets werk en stellen onder meer dat leesrijpheid niet bestaat; zie A1.
Vervaet weerlegt hun kritiek; zie A2.
Smits en Van Koeven trekken zich zonder één punt in Vervaets kritiek weerlegd te hebben en zonder één feit aangedragen te hebben voor hun eerdere uitspraken, uit de gedachtewisseling terug; zie C1.
Vervaet, Stichting Histos en de WSK laten weten dit laakbaar te vinden; zie C2.

Gedachtewisseling
A1. Op 15 december 2016 schrijven Anneke Smits en Erna van Koeven ‘Kleuters in de knel?’. Daarin bekritiseren ze het werk van Ewald Vervaet.
A2. Op 29 januari 2017 reageert Ewald Vervaet op ‘Kleuters in de knel?’. Klik hier.

B1. Op 20 maart 2017 schrijven Anneke Smits en Erna van Koeven ‘(Letter)rijk kleuteronderwijs’, waarin ze naar Ewald Vervaets reactie van 29 januari verwijzen.
B2. Op 30 maart 2017 reageert Ewald Vervaet op ‘(Letter)rijk kleuteronderwijs’. Klik hier.
Eveneens op die dag reageert Histos. Klik hier.
Op 3 april 2017 reageert de WSK. Klik hier.

C1. Op 4 april 2017 schrijven Anneke Smits en Erna van Koeven een brief aan Stichting Histos en de WSK. Klik hier.
C2. Op 8 april 2017 reageert Ewald Vervaet op Smits’ en Van Koevens brief van 4 april. Klik hier.
Op 10 april 2017 reageert Stichting Histos. Klik hier.
Op 19 april 2017 reageert de WSK. Klik hier.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 31 augustus 2017