Gedachtewisselingen 3 Orthopedagoge

Kritiek van een orthopedagoge

Gedachtewisseling over de leeslijn Ontdekkend Leren Lezen (OLL) tussen:
* mevrouw X1, orthopedagoge
* Ewald Vervaet, onderzoeker bij Stichting Histos te Amsterdam, schrijver van OLL en docent van de cursus ‘Leesrijpheid’

Deze gedachtewisseling is wetenschappelijk van aard (zie I) en leidde tot een wetenschappelijke reactie op het hoofdstuk ‘Kenmerken van goed lees- en spellingonderwijs’ van het boek Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs (zie II).
Alle data zijn van 2017.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

I. De wetenschappelijke gedachtewisseling

Samenvatting
Mevrouw X, moeder van een kind op een school waar Ontdekkend Leren Lezen (OLL) wordt ingevoerd, heeft op 22 juni vanuit haar orthopedagogische achtergrond in een stuk voor de school OLL bekritiseerd; zie A1
Vervaet weerlegt de kritiek; zie A2.
Mevrouw X gaat niet op die weerlegging in en zal dat ook in de toekomst niet doen; zie A3.
Vervaet vindt het wetenschappelijk laakbaar dat mevrouw X zich zonder de weerlegging besproken te hebben en zonder één feit aangedragen te hebben voor haar eerder gegeven kritiek, uit de gedachtewisseling terugtrekt; zie A4.

Gedachtewisseling
A1. Op 22 juni schrijft mevrouw X ‘Kritische opmerkingen bij methode Ontdekkend Leren Lezen’. Klik hier.
A2. Op 7 juli reageert Vervaet op ‘Kritische opmerkingen’. Klik hier.
A3. Op 13 juli laat mevrouw X aan Vervaet weten dat ze niet op zijn reactie van 7 juli in zal gaan. Klik hier.
A4. Op 14 juli laat Vervaet mevrouw X weten dat en waarom hij de kwestie openbaar wil maken, dat zij de gedachtewisseling inhoudelijk heeft verloren en dat hij haar handelwijze in wetenschappelijk opzicht laakbaar acht. Klik hier.

B1. Op 27 juni stelt de school aan Vervaet een onderzoek naar OLL in het vooruitzicht. Klik hier.
B2. Op 28 juni reageert Vervaet op het schrijven van de school van 27 juni. Klik hier.

Noot
1 Op verzoek van de school noemt Vervaet haar naam niet. Hoewel ze schreef dat haar collega’s haar punten deelden en zo haar autoriteit/deskundigheid kracht bijzette, noemt Vervaet ook de naam van haar werkgever niet, omdat zij niet schreef namens haar werkgever. Haar werkgever liet ook weten niet deskundig te zijn op het gebied van leesmethoden.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

II. Kenmerken van goed lees- en spellingonderwijs
Via het begeleidende schrijven van mevrouw X bij haar stuk van 22 juni werd Vervaet bekend met het boek Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs.1 Het wordt aan veel pabo’s onderwezen. Hoofdstuk 2 eruit, ‘Kenmerken van goed lees- en spellingonderwijs’, behoort bovendien tot het studiemateriaal van de cursus ‘Leren lezen en spellen van a tot z’ van de Academie van het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID).2
   Volgens de kenmerken van hoofdstuk 2 is Ontdekkend Leren Lezen (OLL) geen goed lees- en spellingonderwijs. Vervaet heeft voor het jaarboek van Histos, Struktuur en genese, een artikel geschreven over de kenmerken van goed lees- en spellingonderwijs en bespreekt daarin dat hoofdstuk. Een samenvatting staat op internet.3 Terzijde, Vervaet vindt het merkwaardig dat dat hoofdstuk aan pabo’s en bij het RID wordt onderwezen. Wat beide betreft: het hoofdstuk gaat geheel voorbij aan de psychologische ontwikkeling van het kind. Voor het RID komt daarbij dat het slechts stelt specialist te zijn in onderzoek naar en behandeling van dyslexie en dyscalculie.4

Noten
masterplandyslexie.nl/public/files/documenten/Leesproblemen_en_dyslexie_in_het_basisonderwijs.pdf.
www.rid.nl/academie/cursusaanbod/dyslexie/leren-lezen-en-spellen-a-tot-z/.
3 stichtinghistos.nl/struktuur-en-genese2017-29.
4  www.rid.nl/over-rid/.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 7 januari 2018