gedachtewisselingen_gedachtewisseling 11_eskes

Marita Eskes en Directe Instructie (DI) 

Op 23 september 2020 beveelt Marita Eskes de Tweede Kamer aan om Directe Instructie (DI) in te zetten bij de aanpak van de al vele jaren dalende leesvaardigheid en leesmotivatie. De Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) heeft DI onderzocht – naar haar geschiedenis, naar haar grondslag, naar haar inhoud, naar haar wetenschappelijke onderbouwing en steun en naar haar onderwijspraktijk. Het blijkt dat er veel grote haken en ogen aan DI zitten en dat het belang ervan voor de praktijk blijkt sterk gerelativeerd te moeten worden.
   De WSK laat Eskes dit op 20 januari weten. Ze reageert in het geheel niet. Wel heeft ze Vervaet op 25 november 2020 uit een webinar van haar, waarvoor hij was uitgenodigd door de organisatoren, geweerd. 
 
* Marita Eskes, oud-leerkracht, oud-leescoördinator en oud-remedial-teacher in het basisonderwijs, is nu taal- en leesadviseur
* Ewald Vervaet, ontwikkelings- en leespsycholoog, onderzoeker bij Stichting Histos te Amsterdam en schrijver van Ontdekkend Leren Lezen (OLL) 
* kerngroep Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK)

Samenvatting (nadere uitleg staat in Vervaets internetartikel ‘Directe Instructie (DI)’ van 29 december 2020)
Eskes’ zienswijze luidt:
1. ‘De empiristisch-positivistische werkwijze, waar DI op is gebaseerd, levert feiten op’: niet houdbaar volgens Vervaet.
2. ‘De inferentiële statistiek, die vóór DI lijkt te pleiten, levert feiten op’: niet houdbaar volgens Vervaet.
3. ‘Ontwikkelingsfasen en de lijn “louter hakken –> hakken-en-gissen –> hakken-en-plakken –> onmiddellijk lezen” bestaan niet‘: niet houdbaar volgens Vervaet.  
4. ‘Trainen van niet-rijpe kinderen levert ontwikkelings- en onderwijsfeiten op’: niet houdbaar volgens Vervaet.

Vervaets zienswijze:
1. ‘De empirisch-feitelijke werkwijze (verklaren van onbegrepen verschijnselen; natrekken van een verklaring aan nieuwe feiten), volgens welke Vervaet werkt, levert feiten op’: houdbaar volgens Vervaet.
2. ‘De inferentiële statistiek levert schijnfeiten op’: houdbaar volgens Vervaet.
3. ‘Ontwikkelingsfasen en de lijn “louter hakken –> hakken-en-gissen –> hakken-en-plakken –> onmiddellijk lezen” bestaan wel‘: houdbaar volgens Vervaet.
4. ‘Trainen van niet-rijpe kinderen levert ontwikkelings- en onderwijsschijnfeiten op’: houdbaar volgens Vervaet.

Gedachtewisseling
1. Op 23 september 2020 nemen Eskes en Vervaet deel aan het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer over leesvaardigheid. Klik hier (aan het slot zegt Vervaet zonder microfoon: ‘Maar daar wil ik wat op zeggen. Ik ben ook wetenschapper. Hallo! Ik heb doctor voor mijn naam staan en Van der Leij heeft doctor voor zijn naam staan’ en tegen de heer Van der Leij: ‘En graag of niet, maar u móet mij erkennen als uw gelijke’; klik hier en ga naar Bijlage 1, Addendum). Eskes pleit daarin vóór DI.
   Op 20 januari 2021 laat de WSK Eskes weten dat DI grotendeels niet houdbaar is en dat het toepassingsgebied van het houdbare deel zeer beperkt is. Klik hier.

2. Op 10 maart 2021 herinnert de WSK Eskes aan zijn brief van 20 januari. Klik hier

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 9 april 2021