gedachtewisselingen_gedachtewisseling 12_bosman

Anna Bosman en Directe Instructie (DI) 

Op 23 september 2020 beveelt Anna Bosman de Tweede Kamer aan om Directe Instructie (DI) in te zetten bij de aanpak van de al vele jaren dalende leesvaardigheid en leesmotivatie. De Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) heeft DI onderzocht – naar haar geschiedenis, naar haar grondslag, naar haar inhoud, naar haar wetenschappelijke onderbouwing en steun en naar haar onderwijspraktijk. Het blijkt dat er veel grote haken en ogen aan DI zitten en dat het belang ervan voor de praktijk blijkt sterk gerelativeerd te moeten worden.
   De WSK laat Bosman dit op 20 januari weten. Samen met Kirschner reageert ze op 31 januari hierop in een brief aan de Tweede Kamer. Op 8 februari reageren de WSK en Vervaet op hun schrijven van 31 januari. Ze reageren daar in het geheel niet op. Wel reageerde Kirschner eerder op een twitter, die door de schrijfster later was teruggetrokken vanwege de onjuiste maar suggestieve inhoud ervan, door te laten weten dat hij dit leuk vond…   

* Anna Bosman, hoogleraar in de orthopedagogiek en directeur van het Onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde van de Radboud Universiteit in Nijmegen
* Paul Kirschner, emeritus hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Open Universiteit
* Ewald Vervaet, ontwikkelings- en leespsycholoog, onderzoeker bij Stichting Histos te Amsterdam en schrijver van Ontdekkend Leren Lezen (OLL) 
* kerngroep Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK)

Samenvatting (nadere uitleg staat in Vervaets internetartikel ‘Directe Instructie (DI)’ van 29 december 2020)
Bosmans (en Kirschners) zienswijze luidt:
1. ‘De empiristisch-positivistische werkwijze, waar DI op is gebaseerd, levert feiten op’: niet houdbaar volgens Vervaet.
2. ‘De inferentiële statistiek, die vóór DI lijkt te pleiten, levert feiten op’: niet houdbaar volgens Vervaet.
3. ‘Ontwikkelingsfasen en de lijn “louter hakken –> hakken-en-gissen –> hakken-en-plakken –> onmiddellijk lezen” bestaan niet‘: niet houdbaar volgens Vervaet.  
4. ‘Trainen van niet-rijpe kinderen levert ontwikkelings- en onderwijsfeiten op’: niet houdbaar volgens Vervaet.

Vervaets zienswijze:
1. ‘De empirisch-feitelijke werkwijze (verklaren van onbegrepen verschijnselen; natrekken van een verklaring aan nieuwe feiten), volgens welke Vervaet werkt, levert feiten op’: houdbaar volgens Vervaet.
2. ‘De inferentiële statistiek levert schijnfeiten op’: houdbaar volgens Vervaet.
3. ‘Ontwikkelingsfasen en de lijn “louter hakken –> hakken-en-gissen –> hakken-en-plakken –> onmiddellijk lezen” bestaan wel‘: houdbaar volgens Vervaet.
4. ‘Trainen van niet-rijpe kinderen levert ontwikkelings- en onderwijsschijnfeiten op’: houdbaar volgens Vervaet.

Gedachtewisseling
1. Op 23 september 2020 nemen Bosman en Vervaet deel aan het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer over leesvaardigheid. Klik hier (aan het slot zegt Vervaet zonder microfoon: ‘Maar daar wil ik wat op zeggen. Ik ben ook wetenschapper. Hallo! Ik heb doctor voor mijn naam staan en Van der Leij heeft doctor voor zijn naam staan’ en tegen de heer Van der Leij: ‘En graag of niet, maar u móet mij erkennen als uw gelijke’; klik hier en ga naar Bijlage 1, Addendum). Bosman pleit daarin vóór DI.
   Op 20 januari 2021 laat de WSK Bosman weten dat DI grotendeels niet houdbaar is en dat het toepassingsgebied van het houdbare deel zeer beperkt is. Klik hier.

2. Op 31 januari reageren Bosman en Kirschner op de brief van de WSK hierover aan de Tweede Kamer – echter slechts op de twee in wetenschappelijk opzicht minst belangrijke delen van de WSK hierover aan de Tweede Kamer, niet op het WSK-stuk over DI zelf en op Vervaets DI-artikel van 29 december. Klik hier.

3. Op 8 februari reageren de WSK en Vervaet op Bosmans en Kirschners schrijven van 31 januari. Klik hier.

4. Op 22 maart herinnert de WSK Bosman en Kirschner aan zijn brief van 8 februari. Klik hier.

5. Het schrijven van de WSK van 22 maart bleef onbeantwoord. Al eerder, op 8 januari, had Kirschner wel gereageerd, namelijk op een twitter die vol onwaarheden en suggestieve opmerkingen stond, met ‘Paul A. Kirschner vindt dit leuk’. Klik hier.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 9 april 2021