Reacties

Reacties op Groeienderwijs

Citaten met betrekking tot Vervaets boek Groeienderwijs; psychologie van 0 tot 3 en zijn bevindingen over de psychologische ontwikkeling tot een jaar of drie:

• ‘Dit boek staat als een huis. Het is een boek dat (…) heel ingewikkelde vragen presenteert, waarvoor de schrijver een oplossing heeft gevonden die tegelijk eenvoudig, subtiel en elegant is. (…) Ik ben ervan overtuigd dat zijn tien ontwikkelingsfasen (…) school zullen maken, want ze beschrijven heel nauwkeurig en bewijzen een grote verklarende dienst’ (prof. J. Vonèche, Genève; Voorwoord bij Groeienderwijs).

• ‘Een prettig, degelijk boek over de ontwikkelingsfasen in de eerste drie jaar van een mensenleven’ (Trouw, 21 september 2002).

• ‘Het boek Groeienderwijs kan een leidraad zijn voor mensen die zich willen verdiepen in de denkwijze van het kind’ (Algemeen Dagblad, 27 september 2002).

• ‘Het boek leest prettig, het taalgebruik is eenvoudig, de stijl is fris, maar ook gedegen en zeer duidelijk. (…) Dit boek is voor een grotere groep belangstellenden – ouders, leidinggevenden in de kinderopvang, studenten – zeer geschikt. (…). Of de tien ontwikkelingsfasen die Ewald Vervaet hanteert in de toekomst school zullen maken, (…) weet ik niet, maar het zou mij ook niet verbazen!’ (Kinderopvang, december 2002);

• ‘Ewald Vervaet volgde nauwgezet de ontwikkeling van 28 kinderen en komt met opmerkelijke bevindingen’ (Psychologie Magazine, januari 2003);

• ‘Vervaet laat aan de hand van tastbare voorbeelden en eenvoudige proefjes uit zijn onderzoek duidelijk zien dat het kind constant in ontwikkeling is en nieuwe vaardigheden aanleert. (…) Groeienderwijs is zonder twijfel een wetenschappelijk verantwoorde studie waarmee ouders en opvoeders beter kunnen inspelen op de ontwikkeling van de jongste generatie’ (Streven, februari 2003).

• ‘Het boek is enerzijds bedoeld voor mensen die beroepsmatig met kinderen omgaan, maar kan anderzijds ook dienen voor de geïnteresseerde ouder/verzorger (…). Eén opmerking toch: staar u niet blind op (Vervaets tien) fasen, maar beschouw ze als richtingwijzers’ (Het Belang van Limburg, 28 april 2003).

• ‘Het (boek) is prettig en eenvoudig geschreven en door de vele sprekende voorbeelden en proefjes is het voor ouders gemakkelijk om fasen te herkennen en van elkaar te onderscheiden. (…) Er is toch weer een “vergeten gaatje” van de ontwikkelingspsychologie ontgonnen!’ (Pedagogiek in praktijk, juni 2003).

• ‘Aan de hand van sprekende voorbeelden en proefjes leert de lezer de tien fasen herkennen waarin (de psychologische) ontwikkeling verloopt. (…) Een aanrader voor iedereen die werkt in de kinderopvang en meer wil weten over de baby’s en peuters die aan hun zorg zijn toevertrouwd’ (Kiddo, september 2003).

• ‘De fasen worden met trefwoorden kort en krachtig omschreven. Vervaet gaat op elke fase uitgebreid in waarna hij de psychologische aspecten bespreekt. Aardig is dat hij dit doet aan de hand van Wim en Anke, twee (fictieve) kinderen die in hun eigen huiselijke omgeving opgroeien en de 10 fasen doorlopen. Het boek leest prettig, het taalgebruik is eenvoudig, de stijl is fris, maar ook gedegen en zeer duidelijk. Dit boek is voor een grotere groep belangstellenden – ouders, docenten, studenten – zeer geschikt’ (Levende Talen Magazine, januari 2004).

• ‘Voor wie op zoek is naar een nauwgezette beschrijving van de ontwikkeling van een kind tot drie jaar is ‘Groeienderwijs’ een echte aanrader. (…) Vervaet beschrijft boeiend hoe het tijdsbesef van kinderen vanaf anderhalf tot drie jaar en het gebruik van bepaalde grammaticale constructies hand in hand gaan. (…) ‘Groeienderwijs’, een aanrader voor begeleiders van kindercentra en HBO-opleidingen. (…) Het boek biedt ook prima stof voor deskundigheidsbevordering van leidsters van kinderdagverblijven. Vóór observatie van kinderen in een bepaalde leeftijdsfase is ‘Groeienderwijs’ een degelijke fundering. Na observatieoefeningen lenen de hoofdstukken zich voor kritische reflexie en herhaalde observatie: een betere kijk op kinderen. (…) Het boek geeft ook ouders een goed beeld van de ontwikkeling van het jonge kind’ (Spectrum Kinderopvang, maart 2004).

• ‘Eindelijk weer eens een diepgravend boekwerk in heldere taal over de ontwikkeling van een kinderleven. Eindelijk ook weer eens een wetenschappelijk verantwoord boek dat je kunt lezen zonder het raadplegen van een vreemdewoordenboek. Ewald Vervaet heeft met “Groeienderwijs” een raamwerk neergezet waarop wij ouders al ons huidige en toekomstige begrip van de kinderwereld kunnen enten. Eindelijk ook weer eens een fundamenteel onderzoek waarbij het wonder van de gezondheid van het kind de aandacht krijgt, in plaats van de al dan niet vermeende ‘afwijkingen’! Vervaet levert met zijn werk m.i. dan ook een buitengewone bijdrage aan het begrip van en voor de wereld van het kind, ook het hedendaagse. Behalve inzicht voor de ouders biedt dit werk ook voeding voor ontwikkelingspsychologen. In feite kan iedereen die met kleine kinderen werkt profiteren van Vervaets gedetailleerde speurwerk’ (Tura Gerards, www.themagicalmadhouse.nl (in 2011 opgeheven webstek), 20 maart 2004).

• ‘Simpele proefjes. Maar ze laten haarscherp zien dat er verschillende fasen in de geestelijke ontwikkeling van een kind te onderscheiden zijn. (…) Groeienderwijs (Ambo, 2002) [is] een boek over zijn theorie over de mentale ontwikkeling van jonge kinderen tot drie jaar. Hij deed jarenlang observaties aan een groep van 28 kinderen tot drie jaar oud in Amsterdam. Om te toetsen wat hij denkt dat er in het vroege kinderbrein gebeurt. (…) Om [de theorie] te toetsen ontwikkelde Vervaet een batterij simpele proefjes, merendeels met standaard kinderspeelgoed uitgevoerd’ (de Volkskrant, 12 november 2005).

• ‘Wat (Groeienderwijs) zo interessant maakt, is zijn toegankelijkheid; het leest moeiteloos weg voor niet-academici’ en ‘Vervaet is (met Groeienderwijs) een van de toonaangevende psychologen geworden in opgroeiend Nederland’ (PsychoSociale Courant, juli 2007).

Er worden geregeld cursussen, lezingen en dergelijke gehouden over Groeienderwijs. Ga voor meer informatie daarover naar de agenda van Stichting Histos. Klik hier.