Jaarrekening van Stichting Histos over het jaar 2008

Jaarrekening van Stichting Histos over het jaar 2008

Baten over 2008
Deelnemersbijdragen 2008 € 25,00
Deelnemersbijdragen 2009 € 25,00
Storting t.b.v. porto € 4,40
Groeienderwijs (€ 19,95) € 79,80
Groeienderwijs (€ 0,00) € 0,00
Naar school (€ 19,95) € 99,75
Naar school (€ 15,95) € 15,95
Rente (plusrekening) € 10,51
Lezing € 100,00
Donaties € 37,50
€ 397,71
Schuld aan medewerker € 222,25
€ 619,96

 

Lasten over 2008
Lectuur € 121,52
Fotokopieën € 300,75
Telefoon € 715,91
KPN-internet (host) € 107,40
Maxes (provider) € 119,40
Postzegels € 4,20
Kantoorbenodigdheden € 77,50
Kamer van Koophandel € 38,00
UvA-UB-leenpas (’09) € 23,00
Kosten postbank € 20,00
Twee stukken IJslands kalkspaat € 6,15
€ 1533,83

 

Balans 2008

Activa Passiva
Giro 31/12/08 € 608,71 Reserve + voorzieningen € 3176,59
Plusrekening € 2112,59 Schuld € 315,86
Kantoorbenodigdheden € 45,00
Postzegels € 15,00
Drukwerk € 711,15
€ 3492,45 € 3492,45