Jaarrekening van Stichting Histos over het jaar 2009

Jaarrekening van Stichting Histos over het jaar 2009

Baten over 2009
Deelnemersbijdragen 2005 € 37,50
Deelnemersbijdragen 2006 € 12,50
Deelnemersbijdragen 2007 € 37,50
Deelnemersbijdragen 2008 € 100,00
Deelnemersbijdragen 2009 € 137,50
Deelnemersbijdragen 2010 € 25,00
Groeienderwijs (€ 19,95) € 39,90
Naar school (€ 19,95) € 99,75
Rente (plusrekening) € 19,62
Reiskostenvergoeding € 118,03
Kopieën van artikel € 0,74
Vergoeding postzegels € 1,76
Donaties € 2993,66
€ 3623,46
Geleend € 405,95
€ 4029,41

 

Lasten over 2009
Lectuur € 188,68
Verzendingen van lectuur € 8,70
Fotokopieën € 169,00
Telefoon € 743,83
KPN-internet (host) € 107,40
Maxes (provider) € 119,40
Postzegels € 16,15
Kantoorbenodigdheden € 81,64
Kamer van Koophandel € 26,14
Reiskosten € 145,48
UvA-UB-leenpas (’10) € 25,00
Kosten postbank € 20,00
Boekenbon voor afgetreden voorzitter € 30,00
€ 1681,42

 

Balans 2009

Activa Passiva
Giro 31/12/08 € 2937,08 Reserve + voorzieningen € 4946,68
Plusrekening € 2132,21 Schuld € 721,81
Kantoorbenodigdheden € 60,00
Postzegels € 10,00
Drukwerk € 529,20
€ 5668,49 € 5668,49