Jaarrekening van Stichting Histos over het jaar 2010

Jaarrekening van Stichting Histos over het jaar 2010

Baten over 2010
Deelnemersbijdragen 2009 € 12,50
Deelnemersbijdragen 2010 € 87,50
Deelnemersbijdragen 2011 € 37,50
Groeienderwijs (€ 19,95) € 19,95
Naar school (€ 19,95) € 59,85
Het raadsel (€ 19,95) € 119,70
Het raadsel (€ 19,95) € 84,00
Verzenden 3 Het raadsel € 6,60
Rente (plusrekening) € 19,03
Reiskostenvergoeding € 28,06
Deelname studiemiddag 23 april € 5840,00
Artikel Reformatorisch Dagblad (2009) € 39,50
Struktuur en genese € 19,96
Overmaking van plusrekening € 2151,24
Donaties € 912,50
€ 9437,89
Geleend aan medewerker € 675,67
€ 10113,56

 

Lasten over 2010
Lectuur € 102,83
Fotokopieën € 250,10
Telefoon € 828,41
KPN-internet (host) € 126,47
Maxes (provider) € 119,40
Postzegels + kantoorbenodigdheden € 68,09
Computer-reparatie € 350,00
Reiskosten € 31,10
Kosmos, studiemiddag 23 april € 6573,90
15 Het raadsel (€ 11,97) € 179,55
Overmaking naar spaarrekening € 2151,24
Betalingsverkeer ING € 51,73
€ 10832,82

 

Balans 2010

Activa Passiva
Giro 31/12/10 € 2198,79 Reserve + voorzieningen € 4441,95
Plusrekening € 2151,24 Schuld € 1397,48
Kantoorbenodigdheden € 55,00
Postzegels € 10,00
Drukwerk € 1424,40
€ 5839,43 € 5839,43