Jaarrekening van Stichting Histos over het jaar 2011

Jaarrekening van Stichting Histos over het jaar 2011

Baten over 2011
Deelnemersbijdragen 2010 € 25,00
Deelnemersbijdragen 2011 € 100,00
Deelnemersbijdragen 2012 € 25,00
Groeienderwijs € 40,00
Naar school € 359,95
Het raadsel € 39,95
Struktuur en genese 2011 € 100,00
Reiskostenvergoeding € 39,78
Terugstorting KPN € 66,94
Donaties minus € 1000 € 577,50
Rente (spaarrekening) € 12,83
€ 1386,95
Geleend van medewerker € 974,62
€ 2361,57

 

Lasten over 2011
Lectuur € 127,85
Fotokopieën € 134,90
Telefoon € 580,14
Postzegels € 4,44
Computer + kantoorbenodigdheden € 173,61
Postzegels + kantoorbenodigdheden € 68,09
Reiskosten € 69,18
20 Naar school € 239,40
Lenerpas UvA-UB € 25,00
KvK € 26,64
Betalingsverkeer ING € 67,82
€ 1568,38

 

Balans 2011

Activa Passiva
Giro 31/12/11 € 2979,15 Reserve + voorzieningen € 4352,87
Plusrekening € 2164,07 Schuld € 1372,10
Kantoorbenodigdheden € 70,00
Postzegels € 10,00
Drukwerk € 501,75
€ 5724,97 € 5724,97