Jaarrekening van Stichting Histos over het jaar 2012

Jaarrekening van Stichting Histos over het jaar 2012

Baten over 2012
Deelnemersbijdragen 2010 € 25,00
Deelnemersbijdragen 2011 € 37,50
Deelnemersbijdragen 2012 € 150,00
Deelnemersbijdragen 2013 € 37,50
Naar school € 19,95
SVKP € 7,50
Donaties € 1272,50
Rente (spaarrekening) € 35,70
€ 1585,65

 

Lasten over 2012
Lectuur € 179,69
Fotokopieën € 76,95
Telefoon € 557,62
Maxes (provider) € 119,91
Postzegels € 27,10
Bezoek museum Theo Thijssen € 2,00
Kadootjes kinderen dyslexieonderzoek € 29,44
Foto groep in Silkeborg (8 september) € 0,45
Computer + kantoorbenodigdheden € 67,89
Reiskosten € 166,20
3 HRI € 14,97
Lenerpas UvA-UB € 30,00
KvK € 24,08
Betalingsverkeer ING € 68,12
€ 1364,42

 

Balans 2011

Activa Passiva
Giro 31/12/12 € 4313,62 Reserve + voorzieningen € 4925,70
Plusrekening € 2199,77 Schuld € 2521,04
Kantoorbenodigdheden € 60,00
Postzegels € 5,00
Drukwerk € 868,35
€ 7446,74 € 7446,74