Jaarrekening van Stichting Histos over het jaar 2012

Jaarrekening van Stichting Histos over het jaar 2012

Baten over 2012
Deelnemersbijdragen 2010€ 25,00
Deelnemersbijdragen 2011€ 37,50
Deelnemersbijdragen 2012€ 150,00
Deelnemersbijdragen 2013€ 37,50
Naar school€ 19,95
SVKP€ 7,50
Donaties€ 1272,50
Rente (spaarrekening)€ 35,70
€ 1585,65

 

Lasten over 2012
Lectuur€ 179,69
Fotokopieën€ 76,95
Telefoon€ 557,62
Maxes (provider)€ 119,91
Postzegels€ 27,10
Bezoek museum Theo Thijssen€ 2,00
Kadootjes kinderen dyslexieonderzoek€ 29,44
Foto groep in Silkeborg (8 september)€ 0,45
Computer + kantoorbenodigdheden€ 67,89
Reiskosten€ 166,20
3 HRI€ 14,97
Lenerpas UvA-UB€ 30,00
KvK€ 24,08
Betalingsverkeer ING€ 68,12
€ 1364,42

 

Balans 2011

ActivaPassiva
Giro 31/12/12€ 4313,62Reserve + voorzieningen€ 4925,70
Plusrekening€ 2199,77Schuld€ 2521,04
Kantoorbenodigdheden€ 60,00
Postzegels€ 5,00
Drukwerk€ 868,35
€ 7446,74€ 7446,74