Jaarverslag van Stichting Histos over het jaar 2008

Jaarverslag van Stichting Histos over het jaar 2008

Dit jaar is positiever geëindigd dan begonnen. Naar aanleiding van een lezing eind januari voor leerkrachten in het basisonderwijs, waar Ewald Vervaet voor was uitgenodigd maar die op verzoek van een hoogleraar Nederlands als tweede taal werd afgelast, werd spoedig duidelijk dat er sedert het verschijnen van Naar school; psychologie van 3 tot 8 op 7 juni 2007 tegenkrachten werkzaam waren. Op 20 maart werd dat andermaal bevestigd door Ewald Vervaets bezoek aan de Stichting Dyslexie Fonds. Bij verschillende bestuursleden van de SDF waren vergelijkbare geluiden doorgedrongen. Later zijn ook lezingen in Eindhoven en Rotterdam om dezelfde reden afgelast.
Niettemin, sedert juni is Ewald Vervaet bij Woortblind (driemaandelijks blad voor dyslectici) tot ieders tevredenheid recensent, worden zijn stukjes in Ezeltje Prik in 2009 gecontinueerd en is hij door www.kinderinfo.nl gevraagd om vanaf 1 januari 2009 op te treden als ontwikkelingspsychologisch deskundige voor ouders met een kind tussen 3 en 6,5 jaar (maar ook jonger). Ook is hij in oktober uitgenodigd om op te treden als spreker op het symposium ter gelegenheid van de installatie van dr. Diny van der Aalsvoort als lector aan het Utrechtse Hogeschool, in december voor een lezing op een bijscholingsdag voor basisschooldocenten (ROC Zadkine te Rotterdam) en twee maal voor een lezing op een ouderavond van een basisschool (Dronten en Utrecht). Op 26 november bleek tijdens de ‘Terugkomdag 2008’ van 60 peuterspeelzaalleidsters, waar Ewald Vervaet een lezing op gaf, dat DaalAdvies, die die terugkomdag organiseerde, Groeienderwijs al enkele jaren gebruikt bij het ontwerpen van programma’s voor dreumesen.
Op 24 juni is de zesde druk van Groeienderwijs uitgekomen.
Het meeste onderzoek is naar de wetenschapsgeschiedenis gedaan, vooral naar de geschiedenis van de ontdekking van nieuwe scheikundige elementen en het periodieke systeem, die van de ontdekking van de analytische meetkunde en die van de uitvinding van de stoommachine. Dit in verband met een boek over ontdekkingspsychologie, dat Ewald Vervaet sedert 24 januari aan het schrijven is. Op 31 december is het boek op 85% klaar. Tussen 6 november en 22 december heeft hij een boek geschreven over de erfelijkheid-omgeving-kwestie. In 2001 is daar een uitgebreid artikel over verschenen in Struktuur en genese en in 2004 en 2005 zes korte artikelen in De PsychoSociale Courant. Het andere onderzoek betreft vijf lessen braillelezen van blinde of slechtziende kinderen, van wie er één dyslectisch is voor braillelezen.
De Struktuur en genese van 2008 bevat twee artikelen: over de genese van het braillelezen in de fasen 13 (4;6-6;6) en 14 (6;6-8;6) (in fase 13 wordt, net als in het lezen van het zogeheten zwartschrift, waarin dit jaarverslag is geschreven, gespiegeld, verwisseld en deel-voor-geheel-gelezen) en over de ontdekking van het periodieke systeem.

01 Internetactiviteit Pompoentjes met Wij jonge ouders, www.kinderinfo.htm, herhaling van Pompoentjes van 10/2006, met nieuwe prijsvraag. Er hebben 234 bezoekers aan de prijsvraag meegedaan.
Vast stukje 7, ‘”Eigenlijk”’, Ezeltje Prik.
Medewerking aan ‘IJzersterk geheugen’ van Jasperien van Weerdt, Ezeltje Prik, p.8v.
Artikel ‘Kwakzalverij of niet?’ van Rick Denkers waarin hij op positieve wijze op Ewald Vervaets positivismekritiek wijst, De PsychoSociale Courant, p.3.p
15/01 Lezing ‘Schrijven en lezen tussen 3 en 8 jaar’, docenten Pabo’s van Leeuwarden, Groningen en Emmen.
17/01 Stichting Histos geeft aanvullende informatie bij Furore Boekenprijs 2008 over Naar school.
24/01 Begin met het schrijven van een boek over ‘ontdekkingspsychologie’.
31/01 Bespreking met drs. Michiel van der Haar over raakvlakken tussen de gedachten achter het Therapeutisch Onderwijs Centrum (Zeist) en Groeienderwijs en Naar school.

02 Medewerking aan ‘Opgefokte ouders’ van Antje Veld, Quest, p.44-47.
Bespreking van Naar school, ‘Ontwikkelingspsychologie’, door Bianca Pannekoek, Jeugd in school en wereld, p.50.
Signalement over Naar school in Tijdschrift voor neuropsychologie, p.56.
Bespreking van Naar school van Gerda Geerdink, Tijdschrift voor lerarenopleiders, p.61.
09/02 Ontvangst van Aanraken doet leven van Cyntia Thoomes (skriptie van Academie Gradatim).
11/02 Lezing ‘Dyslexie: dyslectisch gemaakt worden?’, Corpus Callosum (studievereniging OU, Amsterdam).
14/02 Gastles ‘Schrijven en lezen tussen 3 en 8 jaar’, studenten Pabo, Emmen.
15/02 Ewald Vervaet krijgt een bloemetje van Academie Gradatim omdat hij op die dag 10 jaar daarbij werkzaam is.
22/02 Medewerking aan ‘”Onderzoek bewijst: ga niet te snel naar groep 3”’ van Gijsbert Wolvers, Reformatorisch Dagblad.
Antwoord van staatssecretaris Dijksma op de brief van 10/12/07,
29/02 Antwoord van Ewald Vervaet aan Dijksma op haar brief van 22/02.

03 Vast stukje 8, ‘Huilen en troost’, Ezeltje Prik.
Medewerking aan ‘Plotseling eenkennig?’ van Belinda Fallaux, Wij jonge ouders.
Medewerking aan ‘Hoe gek is een verzamelaar?’ van Mirre Bots, Mind Magazine.
Medewerking aan ‘Over verlatingsangst en kiekeboespelletjes’ van Annemarie van den Brink, Pippo plus.
Artikel ‘Een schat aan kennis’ van Arga Paternotte waarin dr. Ben Maassen naar Naar school refereert, Balans Magazine, p.10-13.
05/03 Begin van de cursus ‘Persoonlijkheidssychologie’ (5 avonden), Volksuniversiteit Rotterdam.
14/03 De belastingdienst meldt dat Stichting Histos wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en daarmee vrij is van allerlei belastingen.
19/03 Antwoord van Henkens op Ewald Vervaets brief van 18/12/07.
20/03 Gesprek van Ewald Vervaet met het bestuur van Stichting Dyslexie Fonds.
23/03 Brief van Ewald Vervaet aan de Stichting Dyslexie Fonds met veroek om nader van gedachte te wisselen over zijn onderzoeksvoorstel.

04 Vast stukje 9, ‘Mijn kind is toch geen dier?’, Ezeltje Prik.
03/04 Begin van de cursus ‘Cognitieve psychologie en kenleer (Ontdekkingspsychologie)’ (4 avonden, Volksuniversiteit Amsterdam.
10/04 Medewerking aan Showtime (SBS6) over Jomanda.

05 Vast stukje 10, ‘Leren lezen’, Ezeltje Prik.
Medewerking aan ‘Wat hééft mijn kind toch?’ van Martine Hemstede Ouders van nu, p.62-65.
Medewerking aan ‘Over verschillen ontdekken’ van Annemarie van den Brink, Pippo plus.
Medewerking aan ‘Draaien we door?’ van Linda de Waart, GezondNU, p.70-73.
02/05 Brief van uitgeverij SWP met daarin het verzoek van de redacteur Postma om in de Adviesraad van Pippo en Pompoen zitting te nemen. In een e-brief van 15/05 laat Postma weten dat hij met de Adviesraad een andere opzet in gedachte heeft en verontschuldigt hij zich voor zijn brief van 02/05.
03/05 Ingezonden brief ‘Help, het kind verdwijnt’ van Ewald Vervaet, NRC-Handelsblad.
12/05 Toezending van een exemplaar van Naar school aan prof. Van den Bos, bijzonder hoogleraar van de Stichting Dyslexie Fonds, op diens verzoek (en met diens betaling).
21/05 Antwoord van staatssecretaris Dijksma op Ewald Vervaets brief van 29/02.
22/05 Medewerking aan ‘Hoe weten we nou hoe baby’s de wereld beleven?’ van Oscar Vermeer, nrc-next.
31/05 Ontvangst van ‘Body & brain gym’ van Elly de Wildt.

06 Medewerking aan ‘Te vroeg leren lezen werkt averechts’ van Marilse Eerkens, J/M , p.88-90.
Bespreking ‘Aanvaarden van dyslexie: eerste stap in goede richting’ door Ewald Vervaet van Sjan Verhoeven en Jan van Nuland, ‘Slimmer dan je baas’, Woortblind, p.14-16.
05/06 Medewerking aan ‘Je kind opjagen, heeft geen enkele zin’ van Caroline Abcouwer met doordenkers ‘Nog kleuteren of naar groep 3?’, Het Parool.
20/06 Medewerking aan ‘Engels voor kleuters “dwaas idee”’ van anonieme journalist, Friesch Dagblad.
24/06 Verschijning van de zesde druk van Groeienderwijs; psychologie van 0 tot 3.
Artikel ‘Engels voor kleuters: dwaas voorstel’ van Ewald Vervaet, Reformatorisch Dagblad, overgenomen in Dagblad van het Noorden (26/06).
25/06 Medewerking aan het artikel ‘A spider isn’t blue, leren de kleuters’ van Willemien Veldman, NRC-Handelsblad.
28/06 Artikel ‘Engels voor kleuters: dat is geen charmant idee’ van Ewald Vervaet, Trouw.

07 Vast stukje 11, ‘Gevoelens of fase?’, Ezeltje Prik.
10/07 Brief van de Vaste Kamercommissie OCW. Ze zal Ewald Vervaets schrijven van 20/06 over het voorstel van de Onderwijsraad om al in groep 1 of 5 van de basisschool met Engels te beginnen, ‘betrekken bij het kabinetsstandpunt inzake het advies van de Onderwijsraad “Vreemde talen in het onderwijs”’.
21/07 Medewerking aan ‘School moet het doen’ van Marieke Monden, Het Parool.

08 Vast stukje 12 ‘Weg met de leeropvang!’, Ezeltje Prik.
Medewerking aan ‘Dyslexie en vroeg lezen’ van Arga Paternotte (reactie op ‘Een schat aan kennis’ van 03/08), Balans Magazine, p.7.
Artikel ‘De een gaat naar groep 3, de ander (nog) niet’ van Ewald Vervaet, Meerlingen Magazine, p.32v.
06/08 Gesprek met de fondsredacteur Haye Koningsveld over Ewald Vervaets, op 24/01 begonnen boek over de ontdekkingspsychologie. Haye gaat Ambo negatief adviseren: er zouden al vele van dat soort boeken zijn (maar hij kan geen titel noemen) en het boek zou onvoldoende wetenschapsfilosofisch zijn.
30/08 Op verzoek van de redactie van het tweemaandelijkse blad Educare bespreekt Ewald Vervaet de inhoud van het maartnummer van 2008 op esoterische aspecten.

09 Artikel ‘Leesquiz’ en 6 doordenkers, ‘Codekrakertjes’, van Ewald Vervaet, Prima, p.28v en 45.
07/09 Internetactiviteit ‘Codekrakertjes’, in samenwerking met Prima.
11/09 Korte maar veelzeggende e-correspondentie met neuropsycholoog Paul Elings.
18/09 Les ‘Behaviorisme’, Academie Gradatim te Alkmaar.
25/09 Les ‘Humanistische benadering’, Academie Gradatim te Alkmaar.
27/09 Ingezonden brief ‘1, 2, veel’ van Ewald Vervaet, NRC-Handelsblad.

06/10 E-correspondentie tussen Ewald Vervaet en onderzoeker bij de Stichting Down Syndroom over fasen, tot 08/10.
28/10 Begin van het blok ‘Psychologie van de levensloop’ (4 avonden), Academie Gradatim te Alkmaar.
30/10 Begin van het blok ‘Psychologie van de levensloop’ (4 avonden), Academie Gradatim te Alkmaar.

11 Verschijnen van Struktuur en genese, 2008, vol.21, met daarin ‘De genese van het braillelezen’, ‘De genese van het periodieke systeem’ en ‘Dyscalculie’.
Vast stukje 13, ‘Educatief speelgoed’, Ezeltje Prik.
Medewerking aan ‘”Is this a shark?” “Néééé!”’ van Brigit Kooijman, J/M, p.42-46.
06/11 Begin met het schrijven van een boek over de erfelijkheid-omgeving-kwestie.
26/11 Lezing en werkles ‘Zintuiglijke ontwikkeling tot 3 jaar’, Terugkomdag Samenspel 2008 van DaalAdvies te Den Haag.

12 Vast stukje 14 ‘”En zij wikkelde hem in doeken”’, Ezeltje Prik.
Bespreking ‘Biekes allermooiste geschenk: “dyslexie”’ door Ewald Vervaet van Bieke de Becker, ‘Dyslectisch… en dan?’, Woortblind, p.23.
Bespreking ‘Aansluiting onderwijs-zorg’ door Ewald Vervaet van ‘Onderkenning en aanpak van leesproblemen en dyslexie’ (red. Ludo Verhoeven en Hanneke Wentink), Woortblind, p.24v.
Medewerking aan ‘Nét als in je buik’ van Jannelies Blommaert, p.20v.
Medewerking aan ‘Geen kinderen, wel mijlpalen?’ van Fidessa Docters van Leeuwen, Mind Magazine, p.82-86.
05/12 Voltooiing van het boek over de erfelijkheid-omgeving-kwestie en indiening van opzet en delen bij Ambo.
10/12 Medewerking aan ‘Psycholoog Vervaet: “Maassluise leesaanpak werkt verstorend”’ van Andreas Kouwenhoven, De Echo (van Maassluis en Hoek van Holland).
22/12 Tweede indiening van opzet en delen van het boek over de erfelijkheid-omgeving-kwestie bij Ambo omdat de fondsredacteur op 06/12 had laten weten dat hij pas na 12 januari 2009 aan de beoordeling zou toekomen.

Nagekomen over 2007:
17/05 Verslag ‘Kleuters en filosoferen’ ten behoeve van Pompoen.