Koppelingen

Koppelingen

Piaget en zijn werk; klik hier voor de Fondation Jean Piaget en hier voor de Archives Jean Piaget.

Bij wij.nl┬ákunt u vanaf 1 januari 2009 vragen stellen aan Ewald Vervaet over de psychologische ontwikkeling tussen 3 en 6,5 jaar – over peuters en kleuters, kortom. Klik hier en stel hem een vraag.

Bij moeders.nu kunt u vanaf 1 januari 2012 vragen stellen aan Ewald Vervaet over de psychologische ontwikkeling tussen 0 en 8,5 jaar. Klik hier en stel hem een vraag.

Voor kleuteronderwijs vanuit het beginsel dat de kleuter geen schoolkind is, schrijf aan kleuteronderwijs@hotmail.nl (Martin Rijntjes).

Qukel: een nieuwe speelgoedlijn met 10 speeltjes van katoen gebaseerd op de fasen in Groeienderwijs; klik hier.

Opvoeding – Ouders Online; klik hier.

Over beter onderwijs: Beter Onderwijs Nederland; klik hier.

Een deelneemster aan de studiemiddag ‘Schrijven, lezen en dyslexie’ van 8 juni vestigde de aandacht op de basisschool Wittering in Rosmalen; klik hier voor meer informatie.

De Stichting Schriftontwikkeling gaat de regering een brief sturen om te bevorderen dat schrijven weer als verplicht vak wordt ingevoerd in het basisonderwijs. Als u er uw steun aan wilt verbinden, klikt u dan hier.

Wij-leren is een kennisplatform voor het onderwijs. Er is een aantal artikelen van Ewald Vervaet op Wij-leren gepubliceerd.