Reacties

Reacties op Naar school

Citaten met betrekking tot Vervaets boek Naar school; psychologie van 3 tot 8 en zijn bevindingen over de psychologische ontwikkeling tussen een jaar of drie en achtenhalf jaar:

• ‘De eerste bladzijden van Naar School overrompelden mij. Wat een veelheid aan informatie! Een aantal kinderen wordt minutieus in de ontwikkeling gevolgd, waarbij de denkprocessen nauwkeurig worden geanalyseerd. (…) De lezer wordt (…) meegevoerd in de wereld van het kind. Hoe duidelijk wordt het dat kinderen tussen 3 en 6,5 jaar nog geen leerlingen zijn in de strikte zin van het woord. Pas rond een jaar of zeven (…) zijn ze schoolrijp. (…) Ewald Vervaet toont de lezer een instructieve kijk in het hoofd van het jonge kind. De lezer dwaalt mee in diens gedachtewereld, beleeft hoe de denkprocessen zich formeren en transformeren, en ontdekt zo ook de grenzen van het kinderlijke bevattingsvermogen. Als studieboek voor leerkrachten van groep 1 en 2 zou Naar school dan ook niet misstaan!’ (mevr. prof. S. Goorhuis-Brouwer, Groningen; Voorwoord bij Naar school).

• ‘Ewald Vervaet, psycholoog in Amsterdam, heeft een heel repertoire aan proefjes om na te gaan in welke fase van ontwikkeling een kind zit’ en ‘Met simpele proefjes is te meten wat een leerling aan kennis kan opnemen’ (Leeuwarder Courant, 2 juni 2007; overgenomen door BN/De Stem, Brabants Dagblad, Dagblad de Limburger, De Gelderlander, Eindhovens Dagblad, Limburgs Dagblad en PZC).

• ‘Het boek Naar school is zeer verhelderend voor ieder die in het onderwijs en elders met kinderen werkt’ (Anneke Baauw – van Vledder, Adviesburo Comenius te Bilthoven, studiemiddag ‘Schrijven, lezen en dyslexie’, 8 juni 2007).

• ‘Het voorkomen van taalachterstanden op school begint onder andere bij de kennis en vaardigheden van degenen die voor de klas staan. De kennis die er nu is, bijvoorbeeld door (het) onderzoek (van Ewald Vervaet) dient bij elke leerkracht bekend te zijn’ en ‘Door het onderzoek van Ewald Vervaet zijn we een stap verder zijn in het blootleggen van oorzaken van dyslexie’ (Lodewijk van Noort, Stichting Lezen & Schrijven, studiemiddag ‘Schrijven, lezen en dyslexie’, 8 juni 2007).

• ‘Om (het links-rechts-gebeuren) te leren moet er een bepaald niveau van neurologische rijping zijn. Daarover kunt u zeer veel wetenswaardigs lezen in het nieuwe boek van Ewald Vervaet!’ en ‘Laten we ervoor zorgen dat onwetendheid verandert in weten en inzicht in de ontwikkeling van het jonge kind. Ik ben ervan overtuigd dat het nieuwe boek van Ewald Vervaet daartoe een belangrijke bijdrage kan leveren!!’ (Irene Besnard – van Baaren, Stichting Dyslexie Fonds, studiemiddag ‘Schrijven, lezen en dyslexie’, 8 juni 2007).

• ‘(Naar school) geeft inzicht hoe kinderen leren en wanneer je wat het beste met ze kunt gaan oefenen. Leraren kunnen daar hun voordeel mee doen en het zou goed zijn als ook de beleidsmakers in het onderwijs er kennis van nemen’ en ‘Dit boek geeft veel inzicht over de volgorde die scholen (bij de voorschoolse educatie) kunnen hanteren’ (Mariëtte Hamer, vice-voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, studiemiddag ‘Schrijven, lezen en dyslexie’, 8 juni 2007).

• ‘In zijn nieuwe boek Naar school; psychologie van 3 tot 8 toont de psycholoog Ewald Vervaet op basis van onderzoek aan dat kinderen gemiddeld pas op 6,5-jarige leeftijd toe zijn aan het leren lezen en schrijven’ (Schooljournaal, 9 juni 2007; overgenomen door Basis, 25 augustus 2007, met vermelding als ‘Nederlandse psycholoog’).

• ‘Het artikel (over Naar school van 9 juni) heeft veel stof doen opwaaien. (…) “Stuur dit bericht of boek eens naar de Inspectie van Onderwijs” (…) “Wij (kleuterleerkrachten) roepen dit al jaren, maar niemand luistert. De kleuters moeten steeds meer kunnen waar ze eigenlijk niet aan toe zijn”. (…) Uit de meeste reacties spreekt instemming met (Vervaets) ideeën’ (Schooljournaal, 16 juni 2007).

• ‘De psycholoog baart met zijn eigenzinnige boek door het hele land opzien’ (Andreas Kouwenhoven, www.ikvader.nl, 22 juni 2007).

• ‘Ik ben het eens met de opvatting van Vervaet op grond van ervaring. (…) Ouders zouden ook eens de tijd kunnen nemen om meer te lezen over opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen. Bijvoorbeeld het boek van Vervaet’ (Gerben Postema, Schooljournaal, 23 juni 2007).

• ‘In “Naar school” doet Vervaet minutieus verslag van zijn onderzoek bij 20 kinderen die hij gevolgd heeft tussen 3 en 8 jaar’, ‘Ook over de manier waarop het spelen van spelletjes als “boter, kaas en eieren” zich ontwikkelt, heeft Vervaet spannende dingen te melden’ en ‘Het is te hopen dat alle leerkrachten, beleidsmakers en ouders dit boek aandachtig zullen lezen, en er conclusies aan verbinden’ (Justine Pardoen, www.ouders.nl, 25 juni 2007).

• ‘Het boek vertelt hoe jouw kind leert praten en hoe het kleintje grip krijgt op de tijd’ (Algemeen Dagblad, 25 juni 2007).

• ‘In (Naar school) laat (Vervaet) zien dat hij in staat is om de ontwikkeling van kinderen nauwkeurig te volgen en in kaart te brengen’ , ‘(In Naar school) is Vervaet overrompelend én vernieuwend’, ‘Vervaet is er weer in geslaagd om een boeiend boek te schrijven zonder zich te laten verleiden tot (overbodig) academisch taalgebruik’ en ‘In heldere bewoordingen beschrijft (Vervaet) zijn bevindingen. Naar school leest erg prettig weg, zonder ook maar een moment oppervlakkig te worden’ (PsychoSociale Courant, juli 2007).

• ‘Voor zijn nieuwste boek Naar school, psychologie van 3 tot 8 deed Vervaet minutieus onderzoek naar de voortgaande ontwikkeling van twintig kinderen in de leeftijd van drie jaar tot acht en een half jaar’, ‘ De auteur van Naar School heb ik leren kennen als een secuur man met een groot doorzettingsvermogen en een passie en gave om ingewikkelde zaken fraai uiteen te zetten in mooie en duidelijke taal’, ‘Vervaets meesterschap in het duiden van de subtiele aspecten van de psychologische ontwikkeling’, ‘Ontspannen opvoeding krijgt hier een wetenschappelijke onderbouwing’, ‘Met Vervaets boeken vol nieuwe bevindingen en gedetailleerde verklaringen kan elke ouder zich nu in elk geval een fantastische basiskennis aanmeten’ en ‘(Groeienderwijs en Naar school) hebben mij behalve veel leerzaams ook een volledig nieuwe sensatie gebracht: het gevoel een wetenschappelijke thriller te lezen’ (Tura Gerards, www.themagicalmadhouse.nl, 24 juli 2007).

• ‘Door het laten uitvoeren van makkelijke spelletjes en proefjes, heeft (Vervaet) de psychologische ontwikkelingen in beeld gebracht’ (Ezeltje Prik, augustus 2007).

• ‘Vervaet is een enthousiast verteller die tot in detail verslag doet van zijn bevindingen’ en ‘De kracht van Vervaet is zijn kindgerichte houding en de zorgvuldigheid waarmee hij ontwikkeling observeert en de leeromgeving stimuleert om dit ook zo op te pakken’ (Pedagogiek in Praktijk, september 2007).

• ‘Zich inspirerend op Jean Piaget heeft (Vervaet) een aantal kinderen langdurig gevolgd, proefjes afgenomen en hun psychologische ontwikkeling in kaart gebracht, op een wijze dat hij nauwkeuriger dan Piaget fasen in deze ontwikkeling onderscheidt’ (Valeer van Achter, Paideia 26; e-Nieuwsbrief 47, september 2007).

• ‘(Ewald Vervaet) deelt (de periode tussen 3 en 8 jaar) op in vier ontwikkelingsfasen aan de hand van alledaagse voorbeelden en eenvoudige proefjes’ en ‘Daarom (zegt Ewald Vervaet): “Geniet een beetje van je kind. Zit het niet op te fokken. Wat is het heerlijk om je kleuter te zien klungelen. Het kind is dingen aan het ontdekken. Geniet ervan! Laat je kind niet op zijn tenen lopen, maar op zijn voetjes. Respecteer de fase waarin het verkeert”‘ (Karaat, september 2007).

• ‘Een van de boeken die ik las was Naar school, van Ewald Vervaet. Volgens hem beginnen we veel te vroeg met lezen. (…) Zonde van de verloren kleutertijd, van alle nutteloze inspanning, van alle spanning en teleurstelling, van alle tijd daarna om de ontstane schade weer te repareren’ (Marijke Sluijter, Educare, september 2007).

• ‘(Naar school) is een verhalend geschreven boek gericht op observatie van kinderen, waarbij minutieus de ontwikkeling wordt gevolgd en de denkprocessen nauwkeurig geanalyseerd’, ‘Dit boek is interessant voor iedereen die met kinderen werkt’ en ‘Dit boek kan zijn waarde bewijzen als achtergrond voor de behandeling van kinderen’ (Eugène Rameckers, Kinderfysiotherapie, september 2007).

• ‘Wij hopen dat dit boek een aanzet kan zijn tot een fundamentele discussie over de verbetering van de kwaliteit van het leesonderwijs in Nederland, waarbij zeker (de theorie van Vervaet) meegenomen dient te worden. Vervaet heeft namelijk zeer terechte kritiek op de opzet van diverse onderzoeken naar lettertraining voor kleuters’ (Woortblind, oktober 2007).

• ‘(Naar school) is geschikt voor beginnende leerkrachten, doordat het veel herkenbare voorbeelden bevat, en men ook hierdoor met andere ogen naar de klas gaat kijken’ (Jeugd in school en wereld, januari 2008).

• ‘Een belangrijk boek voor leraren basisonderwijs die een jongere-kind-specialisatie kiezen’ (Tijdschrift voor lerarenopleiders, februari 2008).

• ‘(Vervaet) volgt de ontwikkeling van individuele kinderen langdurig en intensief’ (Tijdschrift voor neuropsychologie, februari 2008).

• ‘Nuttige beschrijvingen voor ouders, andere opvoeders en leerkrachten die inzicht geven in gedragingen en het bevattingsvermogen van kinderen’, ‘Ik kan me goed voorstellen dat voor veel lezers het effect hiervan kan zijn dat men zich mede dankzij de talrijke voorbeelden beter kan inleven in de gedachtenwereld van het kind’, ‘De interpretaties en onderliggende processen worden beschrijvend aannemelijk gemaakt, hetgeen evenals de gedragsobservaties zeer instructief kan zijn’ en ‘Vervaets boek geeft interessante observaties, soms prikkelende interpretaties’ (prof.dr. B. Maassen, Stem-, spraak- en taalpathologie, 2010, vol.17, p.56-58).

• ‘Het is een aanrader voor iedereen die zich wil verdiepen in de ontwikkelingspsychologie van het jonge kind’ (wij-leren.nl/ontwikkeling-psychologie.php, 25 april 2014).

Er worden geregeld cursussen, lezingen en dergelijke gehouden over Naar school. Ga voor meer informatie daarover naar de agenda van Stichting Histos. Klik hier.