Ontdekkend Leren Lezen (OLL)

Ontdekkend Leren Lezen (OLL)

Op 11 juli 2013 is van dr. Ewald Vervaet, oprichter en medewerker van Stichting Histos, het boek Zo ontdek ik het lezen!, deel 1 verschenen. Het gaat over ontdekkend leren lezen voor leesrijpe kinderen en bestaat uit twee delen: de handleiding voor de leerkrachten en het werkboek voor kinderen die ontdekkend leren lezen.
Op 20 mei 2015 is van Germa van Dijk-den Hoed, leerkracht van de Eben-Haëzerschool in Ottoland (Molenwaard), en Ewald Vervaet Klank- en vormspel (KVS) verschenen. Het gaat over klank- en vormspelen voor kinderen die neurologisch en psychologisch een kleuter zijn en dus niet leesrijp zijn. Ook dit bestaat uit twee delen: de handleiding voor de leerkrachten en het speelboek voor kinderen die klank- en vormspelen doen.
In juni 2017 is deel 2 van Zo ontdek ik het lezen! verschenen en in september 2018 deel 3 van Zo ontdek ik het lezen!. OLL is hiermee volledig.

OLL heeft acht hoofdkenmerken. Klik hier voor een artikel daarover bij wij-leren.nl.

Klank- en vormspel (KVS). Klik hier.

Zo ontdek ik het lezen!
Deel 1. Klik hier. Leesboekjes bij OLL. Klik hier.
Deel 2. Klik hier. Ten geleide bij het verschijnen van deel 2. Klik hier.
Deel 3. Klik hier.
Boekbesprekingen en dergelijke. Klik hier.

Aanbieding van de leerlingboeken aan het kind
Het speelboek bij Klank- en vormspel en de werkboeken bij de delen 1 en 2 van Zo ontdek ik het lezen! kunnen op drie manieren aan het kind worden aangeboden. Klik hier.

Cursussen bij OLL
Er zijn drie cursussen over de leesontwikkeling in het algemeen en bij OLL in het bijzonder:
* een cursus van drie dagdelen met het onderwerp leesrijpheid in de kern; deze cursus leidt vooral in op Klank- en vormspel en Zo ontdek ik het lezen!, de delen 1 en 2;
* een cursus van drie dagdelen met het onderwerp spellingsrijpheid in de kern; deze cursus leidt vooral in op Zo ontdek ik het lezen!, deel 3;
* een cursus van vijf dagdelen met de onderwerpen leesrijpheid en spellingsrijpheid in de kern; deze cursus leidt op heel OLL in.
   Klik hier.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 9 december 2018