Ontdekkend Leren Lezen (OLL)

Ontdekkend Leren Lezen (OLL)

Op 11 juli 2013 is van dr. Ewald Vervaet, oprichter en medewerker van Stichting Histos, het boek Zo ontdek ik het lezen!, deel 1 verschenen. Het gaat over ontdekkend leren lezen voor leesrijpe kinderen en bestaat uit twee delen: de handleiding voor de leerkrachten en het werkboek voor kinderen die ontdekkend leren lezen.
Op 20 mei 2015 is van Germa van Dijk-den Hoed, leerkracht van de Eben-Haëzerschool in Ottoland (Molenwaard), en Ewald Vervaet Klank- en vormspel (KVS) verschenen. Het gaat over klank- en vormspelen voor kinderen die neurologisch en psychologisch een kleuter zijn en dus niet leesrijp zijn. Ook dit bestaat uit twee delen: de handleiding voor de leerkrachten en het speelboek voor kinderen die klank- en vormspelen doen.
OLL heeft acht hoofdkenmerken. Klik hier voor een artikel daarover bij wij-leren.nl.

Klank- en vormspel (KVS). Klik hier.

Zo ontdek ik het lezen!
Deel 1. Klik hier. Leesboekjes bij OLL. Klik hier.
Deel 2. Klik hier. Ten geleide bij het verschijnen van deel 2. Klik hier.
Deel 3. Klik hier.
Boekbesprekingen en dergelijke. Klik hier.

Aanbieding van de leerlingboeken aan het kind
Het speelboek bij Klank- en vormspel en de werkboeken bij de delen 1 en 2 van Zo ontdek ik het lezen! kunnen op drie manieren aan het kind worden aangeboden. Klik hier.

Cursus Leesrijpheid
Bij Klank- en vormspel en Zo ontdek ik het lezen! hoort de cursus De Leesontwikkeling. Hij wordt in het hele land gegeven voor leerkrachten en andere geïnteresseerden. Klik hier.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 25 november 2017