Reacties

Zo ontdek ik het lezen! – reacties

Citaten met betrekking tot Vervaets leeslijn Zo ontdek ik het lezen!, deel 1 en zijn bevindingen over leesrijpheid en ontdekkend leren lezen:

• ‘In een heldere toelichting (van Ewald Vervaet) wordt duidelijk wat (Ontdekkend leren lezen) inhoudt: begeleid het kind om zelf te ontdekken hoe taalklanken passen bij de functies van letters in woorden. Dat hoef je niet uit te leggen: als het kind eraan toe is, ontdekt deze het vanzelf. Altijd’,
• ‘Wanneer het kind eraan toe is, ontdekt het de koppeling tussen letters en de klank van het woord’ en
• ‘Met (Vervaets) methode bepaalt het kind zelf (…) wanneer het tot lezen komt. Dat lijkt me een belangrijk inzicht. Dyslectisch zijn is niet zo erg maar ineffectieve lees-“methoden” zou je dyslectische kinderen willen besparen’
(Woortblind, oktober 2013, p.10v).

= = = o = = =

• ‘Direct na de lancering van de methode kwam al snel naar voren dat deze methode het kind echt leert ontdekken. De rol van de docent is het aanreiken, maar het kind moet het zelf ontdekken’
• ‘Grote voordelen:
– een bescheiden investering voor het materiaal;
– een bescheiden investering voor de drie-avondse cursus olv dr. Ewald Vervaet, met daarin praktische onderbouwing voor de schrijf- en de leesproef;
– een methode die aansluit bij de meest recent ontwikkeling gebaseerd op leesrijpheid, zo belangrijk in deze tijd;
– met bijbehorende lees en schrijfproef, gemakkelijk toe te passen voor iedere docent en snel aan te leren’.
(Juf Janneke, 30 november 2013)

= = = o = = =

Adrie Groot, bestuurder van Stichting Flore (Heerhugowaard en omgeving) heeft op 10 februari 2017 het internetartikel ‘Betekenisvol werken aan een nieuwe wereld’ geschreven. Een fragment eruit:
‘Daan zijn taal blijft gewoon achter. Bijzonder, want in een gesprekken met zijn ouders blijken die taaltechnisch wel uit de voeten te kunnen. Wat zou ik graag meer tijd hebben om me in hem te verdiepen’.  Ik zit in de klas bij Marian, leerkracht op de Paperclip in Heerhugowaard. De kinderen van de onderbouw zijn in groepjes bezig met allerlei ‘talige’ activiteiten. Vol passie vertelt zij, samen met Barbara, de directeur van de school, over hun zoektocht in de taalontwikkeling. Sinds 1,5 jaar volgen zij de werkwijze van de ontwikkelingspsycholoog Ewald Vervaet, gericht op het lezen en leesrijpheid.
Met een zestal andere Flore-scholen zijn ze op een andere manier, meer vanuit de mogelijkheden van het kind, bezig om de start van het leesproces anders te organiseren.
Ik bezoek de onderbouwgroepen van de Paperclip en ervaar hoe met ongeveer 80 onderbouwkinderen in kleine groepjes, talige activiteiten worden georganiseerd. Ewald Vervaet stelt dat ‘om het leesonderwijs aan te passen aan de ontwikkelingsfase van het kind moet de leerkracht weten in welke ontwikkelingsfase een kind zich bevindt. Dit kan met behulp van specifieke maar eenvoudige lees- en schrijfproeven.’
Het team van de Paperclip is deze uitdaging aangegaan en heeft, los van alle organisatorische belemmeringen, een manier gevonden om deze groep kinderen, in kleine groepjes, op weg te helpen. Maar ook hier voelt het reguliere rooster van de onderbouw, en de veelheid aan activiteiten gedurende de dag, knellend en vraagt het kunst- en vliegwerk om alles te organiseren. Het team staat voor het moment om keuzes te maken.
(hetkind.org/2017/02/10/betekenisvol-werken-aan-nieuwe-wereld/)

= = = o = = =

Aan [Ontdekkend Leren Lezen] ligt een geweldig concept ten grondslag. Er wordt namelijk nadrukkelijk aangesloten bij de psychologische ontwikkeling van jonge kinderen. Dit voorkomt dat kinderen te vroeg met het leesproces worden geconfronteerd. Onnodige frustraties bij leerlingen en leraren zijn hierdoor niet aan de orde. Daarnaast wordt er door deze aanpak erg efficiënt met leertijd omgegaan, omdat er geen leertijd verloren gaat aan een verkeerde afstemming op de ontwikkeling van de leerlingen.
[…]
De werkboeken zijn duidelijk en eenvoudig van opzet en prima te gebruiken.
[…] 
Samenvattend is dit een kindgerichte leesmethode die helemaal past bij actuele inzichten over leren en ontwikkeling. Aanbevolen!
(wij-leren, 8 februari 2020)

—————————————————————————————
Laatste bewerking van deze webpagina: 10 maart 2020