Zo ontdek ik het lezen!, deel 2


Zo ontdek ik het lezen!, deel 2
(Delft, Elmar, 2017; Amsterdam, Ontdekkend Leren, 2018)

Inkijkexemplaren en bestellen
Klik hier voor de inkijkexemplaren van de handleiding en het werkboek.
    Daar staat ook informatie over het bestellen van de handleiding en het werkboek.

Deel 2 van Zo ontdek ik het lezen! is op 15 juni 2017 verschenen en bestaat uit twee boeken.
   In september 2018 is er een licht herziene uitgave van uitgekomen: ISBN 978-94-92977-07-6 (handleiding) en ISBN 978-94-92977-04-5 (werkboek).

De drie belangrijkste onderwerpen
Deel 2 behandelt vijf onderwerpen. De drie belangrijkste zijn:
• de meertekenletters zoals ‘ij’, ‘oe’, ‘eu’, ‘ooi’, ‘ng’ en ‘eeuw’;
• de stomme klinkers zoals ‘e’ (twee keer in ‘geworden’), ‘i’ (in ‘dertig’ en ‘aardig’) en ‘ij’ (zoals in ‘moeilijk’ en ‘mijn’ (m’n));
• de hoofdletters.

Wanneer begint het kind aan deel 2?
Het kind begint aan deel 2 nadat het gedurende vier maanden deel 1 heeft gedaan. Het doet deel 2 eveneens in vier maanden. Aan het slot van deel 2 leest het verhaaltjes als ‘Ziekenhuis’ en ‘Lieveheersbeestje’ (zie de laatste bladzijde in het inkijkexemplaar) – dus acht maanden nadat het als leesrijp kind aan de slag is gegaan in deel 1.

Tips om deel 2 nog leuker te maken
1. Bij allerlei leesoefeningen staat dat het kind daar tekeningen en/of foto’s bij kan maken (en het getekende woord of de getekende zin bij schrijft). Je kunt het kind ertoe stimuleren hierbij zijn fantasie de vrije loop te laten.
2. Het is van belang om geregeld klankanalyse te blijven doen. Gebruik daarbij de spelvarianten die in deel 1 van Zo ontdek ik het lezen! op p.40-42 staan. Kinderen vinden klankanalyse niet alleen leuk maar ze zullen die ook keihard nodig hebben bij het leren van de spelling van woorden als ‘hand’, ‘boten’, ‘botten’ en ‘hij vindt’ – de drie hoofdonderwerpen van deel 3 van Zo ontdek ik het lezen!.
3. In deel 1 van Zo ontdek ik het lezen! vinden kinderen het leuk om met hun lichaam de letter van het hoofdstuk te maken.
 * De hoofdletters worden tegen het slot van deel 2 ontdekt. Elk kind afzonderlijk kan ze met zijn lichaam uitbeelden. De foto’s daarvan kunnen in een apart schrift worden ingeplakt.
 * De tweetekenletters (zoals ‘ij’, ‘oe’, ‘ng’) kun je twee kinderen met hun lichamen laten uitbeelden. De foto’s daarvan kunnen in een apart schrift worden ingeplakt.
 * Hetzelfde geldt voor drie kinderen en de drietekenletters ‘aai’, ‘ooi’ en ‘oei’. * Hetzelfde geldt voor vier kinderen en de viertekenletters ‘eeuw’ en ‘ieuw’.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 17 januari 2020