Zo ontdek ik het lezen!, deel 2

Zo ontdek ik het lezen!, deel 2
(Delft, Elmar, 2017)

Deel 2 van Zo ontdek ik het lezen! is op 15 juni 2017 verschenen.


Voorkant werkboek

De drie hoofdonderwerpen zijn:

• de meertekenletters zoals ‘ij’, ‘oe’, ‘eu’, ‘ooi’, ‘ng’ en ‘eeuw’;
• de stomme klinkers zoals ‘e’ (twee keer in ‘geworden’), ‘i’ (in ‘dertig’ en ‘aardig’) en ‘ij’ (zoals in ‘moeilijk’ en ‘mijn’ (m’n));
• de hoofdletters.

Zie verder het inkijkexemplaar, met daarin:
de inhoudsopgave,
hoofdstuk 1, over de stomme ‘e’,
hoofdstuk 2, over de ‘ij’, twee eerste bladzijden,
hoofdstuk 16, over de ‘ei’,
hoofdstuk 23, over de stomme ‘ij’,
hoofdstuk 29, ‘Ziekenhuis’ en ‘Lieveheersbeestje’ (verhaaltjes 3 en 4).

Het kind begint aan deel 2 nadat het gedurende vier maanden deel 1 heeft gedaan. Het doet deel 2 eveneens in vier maanden. Aan het slot leest het verhaaltjes als ‘Ziekenhuis’ en ‘Lieveheersbeestje’ – dus nadat het acht maanden eerder als leesrijp kind aan de slag is gegaan met deel 1.

De prijzen zijn:
Handleiding: € 24,95 (exclusief 6% BTW)
Werkboek: € 11,95 (exclusief 6% BTW)


Omslag handleiding

Aanbieding van de leerlingboeken aan het kind
Het werkboek bij deel 2 van Zo ontdek ik het lezen! kan op drie manieren aan het kind worden aangeboden. Klik hier.

Informatie en bestelling: info@ontdekkendleren.nl.

—————————————————————————————

Verbeteringen
Op 5 juli 2017 zijn in het werkboek vier verbeteringen aangebracht, die ook meteen zijn verwerkt in werkboeken die daarna zijn besteld:
* op p.26 stond ‘ook hoorden ze eens een kind huilen’; dat is veranderd in ‘ook hoorden ze eens een harde knal’;
* op p.33 stond ‘want ze hield van bloemen’; dat is veranderd in ‘want ze zag graag bloemen’;
* op p.68 stond ‘kan goed b___en’; dat is veranderd in ‘kan snel b___en’;
* op p.68 stond ‘h__ van j__ en blijf je altijd’; dat is veranderd in ‘h__ veel van j__ en blijf je’.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 13 maart 2018