Zo ontdek ik het lezen!, deel 3

Zo ontdek ik het lezen!, deel 3 – inhoud

Deel 3 van Zo ontdek ik het lezen! verschijnt ruim vóór de zomervakantie van 2018.
Het hoofdonderwerp van deel 3 is dat deel van de Nederlandse spelling waar klankanalyse een centrale rol in speelt:

• de slot-d die als /t/ klinkt en de slot-b die als /p/ klinkt;
• woorden als ‘molen’ voor /moolun/ en ‘mollen’ voor /molun/; kortom, de klinkerverenkeling en de medeklinkerverdubbeling;
• ‘jij/hij/zij/het wordt’; kortom, de dt-regel.

Hieronder staan enkele ontwerpontdekbladen en vervolgbladzijdes van het werkboek:

Ontdekblad voor de slot-d die als /t/ klinkt met eerstvolgende bladzijde.

Ontdekblad voor ‘o’ als /oo/-klank met eerstvolgende bladzijde.

Ontdekblad voor ‘o’ aan het eind van een klankvoet met eerstvolgende bladzijde.

Deze webpagina wordt vernieuwd zodra de druk klaar is en de presentatie van deel 3 wordt voorbereid.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 29 maart 2018