Stichting Histos

Stichting Histos

Stichting Histos verricht psychologisch onderzoek volgens de genetisch-strukturalistische methode, zoals die door de Zwitserse psycholoog Jean Piaget (1896 – 1980) sedert ongeveer 1920 is gebezigd.

In ‘genetisch-strukturalistisch’ dient men ‘genetisch’ niet als ‘erfelijk’ te verstaan maar als bijvoeglijk naamwoord bij het woord ‘genese’ dat ‘wording, ontstaan, groei, ontwikkeling’ betekent. ‘Genetisch’ houdt dus in dat we kennis en psychologische vermogens op hun ontstaanswijze onderzoeken. (Het Nederlandse woord ‘genetisch’ is een van de weinige bijvoeglijke naamwoorden dat bij twee zelfstandige naamwoorden hoort. Het ene is dus ‘genese’ en het andere is ‘genetica’. Het woord ‘genese’ is duidelijk het oudste van de twee en is afgeleid van het Griekse woord ‘genesis’ zoals dat ook voor het eerste boek van het Oude Testament wordt gebruikt. Het woord ‘genetica’ is in 1905 is gevormd door de Britse bioloog William Bateson.)

Het woord ‘strukturalistisch’ slaat op de samenhang in ons psychische functioneren en duidt niet op enig bouwsel of onderdeel in onze hersenen. Het onderdeel ‘Inhoud’ van de rubriek ‘Groeienderwijs’ bevat vele voorbeelden van psychologische strukturen bij kinderen tussen geboorte en een jaar of drie; zie met name hoofdstuk 12 daarin. Klikt u hier voor een artikel over de genetisch-strukturalistisch methode.

Over de doelstelling van Stichting Histos en over de manieren waarop die tot nu toe gestalte heeft gekregen, kunt op meer lezen als u doelstelling inklikt.
Men kan de doelstelling van Stichting Histos ondersteunen door deelnemer te worden.

Histos brengt elk jaar in november een jaarboek uit met daarin de belangrijkste resultaten van het genetisch-strukturalistische onderzoek in Nederland van het betreffende jaar: Struktuur en genese. Klikt u op Struktuur en genese.
U kunt op de hoogte blijven van de activiteiten die er door en in de geest van Stichting Histos in Nederland worden gehouden de komende maanden. Klikt u door op agenda. Tot slot geven we u alle informatie over de ANBI-status van Stichting Histos. Klikt u door op ANBI.