Deelnemers

Deelnemers

Geïnteresseerden in de onderwerpen die Stichting Histos onderzoekt, kunnen de stichting ondersteunen door deelnemer te worden. Dit geldt voor (rechts)personen en instellingen.

De jaarlijkse deelnemersbijdrage bedraagt € 12,50.

Deelnemers worden op de hoogte gehouden van relevante activiteiten; een aantal daarvan kunnen ze met korting bijwonen. Ze ontvangen twee maal per jaar de Histos-agenda; zie de subpagina Agenda.

Verder ontvangen deelnemers eenmaal per jaar een Nieuwsbrief en het Histos-jaarboek Struktuur en genese. Het jaarboek doet verslag van de jongste resultaten van het onderzoek dat binnen de doelstelling van Stichting Histos dat jaar is uitgevoerd; zie de Doelstelling en Struktuur en genese.

U kunt zich aanmelden als deelnemer van Stichting Histos door via info@stichtinghistos.nl te schrijven dat u de doelstelling van Histos ondersteunt, en tevens € 12,50 over te maken op bankrekening NL06 RABO 0139 9741 48 ten name van Stichting Histos te Amsterdam, onder vermelding van ‘deelnemer’.