Struktuur en genese, 2017 (vol.29)

Struktuur en genese, 2017 (vol.29)

Inhoudsopgave
Struktuur en genese, 2017 (vol.29):
Ewald Vervaet, Het zinken van de U-166, p.4-12
Ewald Vervaet, Kenmerken van goed lees- en spellingonderwijs, p.13-19
[er volgen nog artikelen]

—————

Samenvatting van ‘Het zinken van de U-166’:
Op 1 augustus 1942 is een Duitse onderzeeër (‘U-boot’) in de Golf van Mexico gezonken. Pas in 2001 is komen vast te staan dat het om de U-166 gaat.
Die ontdekking is volgens de drie stappen van de ontdekkingscyclus gegaan: … –> verrassing (in dit geval het zinken/vermissen van een U-boot) –> verklaringspoging (in dit geval welke U-boot was het en waar ligt hij precies?) –> verankering –> … .
Omdat er een andere onderzeeër in het spel geweest blijkt te zijn, namelijk de U-171, is de geschiedenis van de ontdekking van de waarheid omtrent de U-166 niet alleen het zoveelste bewijs voor de geldigheid van de ontdekkingscyclus maar ook een mooi voorbeeld van de vraag wat identificeren is. Bovendien is deze geschiedenis een mooi voorbeeld van waarnemen als constructieproces (en geen ‘aflezen van de werkelijkheid’): in 2001 zag men niet onmiddellijk om welke onderzeeër het ging.

Wilt u meer informatie over dit artikel? Schrijft u dan aan [email protected].

Om terug te gaan naar de inhoudsopgave van alle afleveringen van Struktuur en genese klikt u hier.

—————

Samenvatting van ‘Kenmerken van goed lees- en spellingonderwijs’:
Het boek Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs wordt aan veel pabo’s onderwezen. Het hoofdstuk ‘Kenmerken van goed lees- en spellingonderwijs’ hoort bovendien tot het studiemateriaal van de RID-cursus ‘Leren lezen en spellen van a tot z’.
Het hoofdstuk is op drie uitgangspunten gebaseerd: het lezen ondergaat geen psychologische ontwikkeling van fase naar fase; tests (toetsen met afwijkingen van gemiddeldes als uitslagen) zijn goede toetsen; instructie is de enige manier om een kind tot lezen te laten komen.
Histos stelt hier drie andere uitgangspunten tegenover: het lezen ondergaat een psychologische ontwikkeling van fase naar fase; alleen proeven zijn goede toetsen; constructie langs zelfontdekking is de enige manier om een kind tot lezen te laten komen.
De psychologische ontwikkeling van het schrijven tussen 3 en 8,5 jaar en die van het lezen tussen 4,5 jaar en 8,5 jaar worden geschetst. Aan de hand daarvan worden de onderwerpen leesrijpheid en de leesrijpheidstoets uitgewerkt.
Goed leesonderwijs is onderwijs waarin de kleuter, die per definitie niet leesrijp is, voorwaardenscheppend onderwijs in de vorm van klank- en vormspelen krijgt, en het jonge schoolkind, dat per definitie leesrijp is, ontdekkend leert lezen.
Van de instructieoptiek van het hoofdstuk ‘Kenmerken van goed lees- en spellingonderwijs’ wordt de onhoudbaarheid aangetoond. Daarbij blijkt het hoofdstuk de eigen instructieoptiek ook zelf sterk te relativeren.

Wilt u meer informatie over dit artikel? Schrijft u dan aan [email protected].

Om terug te gaan naar de inhoudsopgave van alle afleveringen van Struktuur en genese klikt u hier.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 30 augustus 2017