reactie-histos-van 10 april 2017 op s en vk van 4 april

Aan mevrouw dr. A. Smits en mevrouw dr. E. van Koeven

Amsterdam, 10 april 2017,

betreft:
uw schrijven van 4 april

Geachte mevrouw Smits,
Geachte mevrouw Van Koeven,

Onze verbazing is groot, nu wij van u het bericht hebben gekregen dat u inhoudelijk nergens op in gaat en toch doorgaat met docenten op te leiden tot het geven van ‘letterrijk kleuteronderwijs’.

Door letterrijk kleuteronderwijs niet te onderbouwen met empirische gegevens, niet in te gaan op onze zakelijke, feitelijke kritiek en het aansluitende kleuteronderwijs dat u afwijst (‘leesrijpheid bestaat niet’) niet te weerleggen met empirische gegevens, laat u volgens ons niet alleen het kleuteronderwijs in de steek, maar verzaakt u ook uw wetenschappelijke status.

Stichting Histos spreekt de hoop uit dat u de gedachtewisseling alsnog aangaat of dat u anderen verzoekt deze van u over te nemen. Wat ons betreft gaat de gedachtewisseling over Vervaets boek ‘Basisonderwijs zonder basis’: het ontbreken van verklaargedrag in het ontstaan van de basisschool (hoofdstuk 2), in het begrip ‘zone van de naaste ontwikkeling’ (hoofdstukken 3-5), in trainingsstudies (hoofdstukken 6 en 9) en in onderwijstests (hoofdstuk 8).

Met vriendelijke groeten,

Rob Kooijman,
secretaris Stichting Histos

cc: kerngroep WSK